PODELI

Botovi često uključuju elemente veštačke inteligencije. U Srbiji se, u prenesenom i pogrdnom značenju, ovaj pojam koristi za pripadnike Internet timova političkih stranaka, čija je dužnost da kucaju komentare podrške svojim partijama ili njihovim liderima na veb-portalima i društvenim mrežama, vršeći na taj način uticaj na javno mnjenje.

Internet bot

Internet bot se integriše na veb lokacijama, ponašajući se na mreži kao da je on sam čovek. Najčešće se primenjuje zbog reklame ili spama, ali i zbog korisnih stvari kao što su tehnička podrška korisniku, pomoć pri učenju na daljinu, itd.

Jedni od najzastupljenijih Internet botova su Čet-bot i Spam-bot.

Čet-bot

Čet-bot pokušava da oponaša čet partnera. Postoje dobronamerni i zlonamerni čet-botovi.

  • Dobronamerni se obično koriste kao tehnička podrška za određen sajt odnosno proizvod, kako bi korisniku pomogli da lakše dođe do informacija koje želi. Oni se gotovo uvek predstavljaju kao bot da bi korisniku skrenuli pažnju da razgovara sa mašinom. Značajna im je i upotreba i u obrazovanju, kada mogu preuzeti ulogu instruktora ili predavača.
  • Zlonamerni obično ne žele da budu otkriveni kao mašina već da korisnik pomisli da komunicira sa čovekom. Ti botovi uglavnom imaju svrhu da reklamiraju određenu veb lokaciju i korisnika upute na nju. Najčešće se pojavljuju na veb-čet lokacijama ili u vidu banera na određenim sajtovima.

Spam-bot

Spam-bot spada u kategoriju zlonamernih softvera i može služiti da reklamira određenu veb lokaciju odnosno priozvod ili imati svrhu da naudi odrećenoj internet stranici, koriniku ili grupi korisnika. Može praviti automatske naloge na određenoj internet stranici, najčešće forumima, i ostavljati veliki broj poruka. Te poruke mogu imati za cilj da reklamiraju odrećenu veb lokaciju odnosno proizvod ili mogu imati zadatak da ometaju normalnu diskusiju među korisnicima tako da je učine manje razumljivom i time toj internet stranici naruši rejting. Kao jedna od najboljih zaštita od spam-botova koristi se KAPČA (identifikacija) (engl. CAPTCHA) kojom se određuje da li je korisnik čovek ili bot.hero-recaptcha-demo-min

Igrački bot

Igrački bot se koristi u računarskim igrama gde oponaša protivnika igraču. Dobro poznati primeri su računarski šah i igre strategije sa više protivničkih strana. Takođe širu primenu imaju i u timskim igrama, kada timu nedostaje igrač bot preuzima njegovu ulogu.

Stranački bot (koristi se u Srbiji)

U prenesenom značenju, “stranačkim botovima” se u Srbiji nazivaju članovi političkih partija koji za malu nadoknadu kucaju afirmativne komentare u korist svoje partije ili njenog lidera na onim veb-portalima koji koriste antibot Captcha. Ovakve aktivnosti su najizraženije tokom predizbornih kampanja.

Izraz „bote jedan”

U prenesenom značenju, kada se nekom kaže „bote jedan” u Republici Srpskoj se nazivaju ljudi koji ne misle svojom glavom ili kada im se želi reći da su glupi ili prave greške. Izraz je nastao među igračima popularne igre Counter-Strike gdje su se mogli koristiti botovi kada nije bilo dovoljno saigrača. Međutim, botovi u datoj igri su se često „zaglupljivali” tj. udarali u zidove, zaglavljivali, ometali, pa nisu služili primereno namienjenoj im svrsi. Tako su igrači počeli oslovljavati one koji često grieše, ili su, pak, beskorisni, botovima.

 

KOMENTARIŠI