Predsednik Skupštine Grada Požarevca, Bojan Ilić zakazao je petnaestu sednicu Skupštine Grada Požarevca za petak, 23. februar 2018. godine.

Sednica će se održati u sali Skupštine Grada Požarevca sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju Zapisnika četrnaeste sednice Skupštine Grada Požarevca održane 28. decembra 2017. godine za ovu sednicu predlažen je sledeći Dnevni red:

1. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i Fondacije za 2018. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac i to Istorijskog arhiva Požarevac, Turističke organizacije Grada Požarevca, Javne ustanove Kulturno-sportski centar „Požarevac“, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac, Centra za socijalni rad Požarevac, Narodnog muzeja Požarevac, Centra za kulturu Požarevac, Ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac, Doma zdravlja Požarevac, Fondacije Milenin Dom – Galerija Milena Pavlović Barili Požarevac.

2. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2017. godinu,

3. Predlog Odluke o pokretanju inicijative za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti radi proširenja groblja u K.O. Kostolac-Grad,

4. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata: Predlog Rešenja o prestanku dužnosti i imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Požarevac.

U napomeni se navodi da odgovarajući dopunski materijal za tačku 4. predloženog dnevnog reda biće dostavljen neposredno pre početka sednice.

 

KOMENTARIŠI