Danas, 26.juna 2018. godine JAZAS u saradnji sa Savetom za ravnopravnost polova Skupštine Grada Požarevca sprovešće manifestaciju na temu „Znam šta hoću – drogu neću“.

Manifestacija će se održati na kružnom toku u centru grada sa početkom u 19 časova, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv droge.

Rezolucijom 42/112, iz 1987. godine, Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Slogan kampanje za 2018. godinu je isti kao i prethodne godine i glasi „Prvo saslušaj”. Ovaj sloganukazuje na to da je slušanje dece i mladih prvi korak koji treba načiniti kako bi im se pružila pomoć u njihovom zdravom odrastanju i bezbednom razvoju.

Cilj kampanje je podrška prevenciji upotrebe droga koja je zasnovana na naučnim dokazima o efikasnosti kao i povećanje efektivnog investiranja u dobrobit dece i mladih.

Glavni ciljevi prevencije su:

1) sprečavanje konzumiranja psihoaktivnih supstanci;

2) odlaganje konzumiranja psihoaktivnih supstanci i

3) sprečavanje da oni, koji eksperimentišu sa drogama, postanu korisnici visokog rizika i zavisnici od droga.

Detinjstvo i adolescencija su periodi značajnog razvoja i mogućnosti, ali i periodi kada su deca i adolescenti posebno osetljivi na rizična ponašanja, uključujući i upotrebu duvana, alkohola i droga. Većina mladih nikada neće koristiti droge, ali oni koji hoće su često pogođeni faktorima koji su van njihove kontrole kao što su siromaštvo, izloženost nasilju, nedostatak roditeljske brige i ljubavi i provođenje vremena sa vršnjacima koji se rizično ponašaju.

Posebno je važno razvijati i sprovoditi programe namenjene osetljivim grupama mladih tj. mladima pod povećanim rizikom za korišćenje psihoaktivnih supstanci, a ne manje važno je i uključivanje roditelja u preventivne aktivnosti.

Ovogodišnja kampanja šalje korisne poruke svim partnerima u prevenciji zloupotrebe psihoaktivnim supstancama, roditeljima, nastavnicima, radnicima u prevenciji kao i u policiji.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, zajedno sa domovima zdravlja Braničevskog i Podunavskog okruga, kao i uvek do sada, podržava i organizuje kampanju povodom Međunarodnog dana protiv zloupotrbe i nezakonite trgovine drogama, pre svega medijskim aktivnostima, distribucijom zdravstveno vaspitnog materijala i organizaciom i koordinacijom zdravstveno vaspitnih aktivnosti na terenu.

Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz Kalendara zdravlja, doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga i unapređenju javnog zdravlja.

KOMENTARIŠI