Ako putujete automobilom u Crnu Goru, dobro je da znate…

Ako putujete automobilom u Crnu Goru, dobro je da znate…

Granični prelaz Jabuka, Foto: Urban City

Za Crnu Goru nisu potrebna dokumenta kao što su zeleni karton, međunarodna vozačka dozvola i dozvola za upravljanje tuđim automobilom u inostranstvu.

Ukoliko vlasnik vozila nije u njemu, osoba koja upravlja vozilom treba da poseduje ovlašćenje overeno u sudu ili u opštini, ali se prihvata i dozvola za upravljanje vozilom u inostranstvu izdata u AMS Srbije koja važi godinu dana.

Za ulazak u Crnu Goru, za sada nije potreban pasoš, već samo lična karta.

Maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, treba da poseduju dokument koji dokazuje njihov identitet. Deca školskog uzrasta treba da imaju dokument sa fotografijom – đačka knjižica, pasoš, lična karta…
Deca predškolskog uzrasta treba da poseduju dokument kao što je izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvena knjižica, putna isprava..

Ukoliko dete putuje bez roditelja odnosno staratelja preporučuje se pisana i overena saglasnost oba roditelja.

Prema Zakonu o bezbednosti hrane Republike Crne Gore, po vozilu je dozvoljen unos hrane u sledećim količinama: ukupno 1 kg suvog voća, povrća, pečurki, sireva, kafe, čaja, začina, 1 litar alkoholnog pića, 2 litra soka i 5 litara flaširane vode, u originalnoj ambalaži

Kontrola prijave boravka na graničnim prelazima prilikom izlaska iz Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Uprava policije, Sektor granične policije Crne Gore saopštili su da se na graničnim prelazima u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli vrše uobičajene kontrole, kao i provera zakonitosti boravka stranaca na teritoriji Crne Gore.

Kontrola prijave boravka se vrši na svim graničnim prelazima, što znači da obuhvata putnike koji putuju svim vrstama prevoza (avionom, automobilom, vozom, brodom..) Stranci koji u Crnoj Gori borave duže od 24 sata, dužni su da, po dolasku u Crnu Goru, obavezno policiji prijave svoj boravak, a ukoliko su u pitanju turisti, onda su izdavaoci smeštaja, kod kojih turisti borave, dužni da ih prijave.

KOMENTARIŠI