Ako imate između 19 i 30 godina: Konkurs za 100 vatrogasaca, prijave...

Ako imate između 19 i 30 godina: Konkurs za 100 vatrogasaca, prijave i u Požarevcu

MUP je objavio konkurs za obuku vatrogasaca, a da bi neki kandidat prošao, mora, između ostalog, da ima između 19 i 30 godina života, završenu srednju školu i polozen vozački ispit "C" kategorije

MUP je objavio konkurs za obuku vatrogasaca, a da bi neki kandidat prošao, mora, između ostalog, da ima između 19 i 30 godina života, završenu srednju školu i polozen vozački ispit “C” kategorije, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

Na konkursu, koji je raspisan 11. avgusta i traje 30 dana, biće izabrano 100 polaznika, a oni će, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, proći obuku nakon koje će postati vatrogasci.

Kandidati mogu da podnesu prijave policijskoj stanici u mestu prebivališta.

Da bi se neko prijavio na konkurs, kažu iz MUP-a, mora da ispuni uslove među kojima su obavezno državljanstvo Srbije, odnosno prijavljeno prebivalište na srpskoj teritoriji najmanje četiri i po godine.

Kandidat mora da ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, do dana zaključenja konkursa.

Najmanji potreban broj godina za ovaj konkurs je 19, a najviši 30.

Što se stručne spreme tiče, kandidat mora da ima završenu srednju školu, ali i položen vozački ispit “C” kategorije.

Ne smeju da postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u, a moraju se ispunjavati i posebni uslovi što se tiče zdravstvene, psiho-fizičke i bazične motoričke sposobnosti.

Nakon predaje dokumenata, kažu iz MUP-a, selekcija kandidata će se obaviti prema ispunjenosti kriterijuma koji zavise od lekarskog pregleda, provere psiholoških i motoričkih sposobnosti ali i inetrvjua koji ce biti obavljeni sa svakim kandidatom posebno.

Kandidati mogu biti eliminisani u svakom delu procesa selekcije, ukoliko ne zadovolje uslove iz tog dela procesa.

Oni će biti rangirani na osnovu zbirnog rezultata posebnih kriterijuma, nakon čega ce komisija utvrditi konačnu rang listu.

Stručna obuka onih polaznika koji budu izabrani trajaće 17 radnih nedelja.

Oni koji prođu na konkursu, nakon završene obuke, bice raspoređeni u vatrogasno-spasilackim odeljenjima u 46 opština u Srbiji, među kojima su Novi Sad, Donji Milanovac, Majdanpek, Ub, Bosilegrad, Senta, Kruševac…

Iz MUP-a ističu da kandidati uz prijavu obavezno moraju da prilože original izvod iz matične knjige rođenih, original uverenje o državljanstvu koje nije starije od šest meseci, uverenje osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, overenu fotokopiju diplome o o završenoj srednjoj školi, očitanu ličnu kartu ili overenu fotokopiju lične karte koja nije čipovana i overenu fotokopiju vozačke dozvole „C“ kategorije.

KOMENTARIŠI