Batut objavio plan vakcinacije

Batut objavio plan vakcinacije

Foto: Pixabay // ilustracija

Institut “Batut” objavio je operativni plan za imunizaciju, koji prediđa tri faze vakcinacije u kojima bi trebalo da bude obuhvaćeno oko 1,75 miliona građana Srbije.

Pored izrade planova za vakcinaciju koji obuhvata oko 20 odsto ukupne populacije, istovremeno su pripremljeni i planovi za obuhvat do maksimalno 50 odsto ukupne populacije Srbije u slučaju dostupnosti veće količine vakcina.

U prvoj fazi vakcinacije obuhvaćeni su zaposleni u zdravstvenim ustanovama sa najvišim rizikom od prenošenja infekcije i zaposleni u domovima za stara lica i ustanovama socijalne zaštite. U proj fazi trebalo bi da bude vakcinisano 720.600 osoba.

Druga faza obuhvata do 20 odsto od ukupnog broja stanovništva i biće obuhvaćene starije uzrasne grupe koje nisu vakcinisane u prvoj fazi, zaposleni u ustanovama od značaja za funkcionisanje društva. To je, prema proceni „Batuta“, oko 736.500 ljudi.

U trećoj fazi trebalo bi da budu vakcinisani zaposleni u obrazovnim ustanovama (osnovne škole), osoblje van medicinskog i obrazovnog sektora koje nije obuhvaćeno u drugoj fazi – a prioriteti će se određivati naknadno.

Prva faza

U prvoj fazi vakcinacije obuhvaćeni su zaposleni u zdravstvenim ustanovama sa najvišim rizikom od nastajanja ili prenošenja infekcije kao i zaposleni u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite.

Prioritetne grupe zaposlenih u zdravstvenim ustanovama obuhvataju: zaposlene u jedinicama intezivnog lečenja u kovid bolnicima, zaposlene u kovid ambulantama domova zdravlja i prijemno-trijažnim centrima bolnica, u kovid bolnicama u direktnom kontaktu sa obolelima na odeljenjima, zaposlene u laboratorijama za direktnu dijagnostiku kovid 19, zaposlene na intenzivnom lečenju i hirurškim odeljenjima u ne-kovid bolnicama, zatim zaposlene na ostalim odeljenjima u ne-kovid bolnicama i zaposlene u domovima zdravlja.

Planirano je da obuhvat vakcinacije bude od 60 do 80 odsto zaposlenih u ovim kategorijama odnosno oko 85.400 ljudi.

U ovoj fazi biće fakcinisani i starije uzrastne grupe stanovništva: osobe starije od 65 godina koje stalno borave u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite, osobe starije od 75 godina u opštoj populaciji, osobe u starosnoj grupi 65-74 godine u opštoj populaciji sa višestrukim faktorima rizika i korisnici ustanova socijalne zaštite (osim domova za stara lica) u kojima je otežano ili nemoguće sprovođenje nefarmakoloških mera prevencije i suzbijanja.

Prilikom planiranja vakcinacije, zavisno od raspoložive količine vakcine, treba dati prioritet osobama u pomenutim ciljnim grupama koji imaju pridružen i dodatni visok rizik od nastanka teške bolesti usled infekcije virusom SARS-CoV-2, navodi Batut.

Obuhvat vakcinacije u ovoj kategoriji građana trebalo bi da bude između 75 i 80 odsto, ili oko 635.000 osoba.

Ukupno za prvu fazu vakcinacije je planirana vakcinacija 720.600 osoba.

Druga faza

U drugoj fazi, koja obuhvata do 20 odsto od ukupnog broja stanovništva, biće obuhvaćene starije uzrasne grupe koje nisu obuhvaćene u prvoj fazi, osobe sa komorbiditetima koje ne spadaju u starije uzrasne grupe stanovništva kao i zaposleni u određenim ustanovama od značaja za funkcionisanje društva.

Kada je reč o zaposlenima biće vakcinisani u službama od vitalnog i posebnog značaja za funkcionisanje društva koje odredi Vlada Srbije ili organ uprave kome Vlada poveri izradu takve liste prioriteta zatim zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji su posebno izloženi infekciji u neposrednom radu sa strankama, zaposleni u komunalnim i javnim preduzećima, u policiji i pravosuđu, zaposleni u predškolskim ustanovama i obrazovanju u ustanovama sa većim rizikom od transmisije virusa (fakulteti i srednje škole).

Za drugu fazu planira se imunizacija sa obuhvatom od 10 do 80 odstu u zavisnosti od rizika od nastanka teškog oblika bolesti kod osoba koje već imaju narušeno zdravlje ili povećanog rizika od transmisije virusa u radnom okruženju.

U drugoj fazi iminizacije tako bi bilo vakcinisano oko 736.500 ljudi.

Treća faza

Ukoliko se obezbede količine vakcine veće od potreba za vakcinaciju ciljnih grupa planiranih u prve dve faze imunizacije, plan se proširuje na treću fazu koja bi trebala da obuhvati do 50 odsto ukupnog stanovništva Srbije.

Prioriteti se određuju naknadno, na osnovu novih saznanja o toku epidemije, imunogenosti vakcine, kao i na osnovu dostupnih količina vakcine.

U ovoj fazi trebalo bi da budu vakcinisani zaposleni u obrazovnim ustanovama sa manjim rizikom od transmisije virusa (osnovne škole), esencijalno osoblje van medicinskog i obrazovnog sektora koje nije obuhvaćeno u drugoj fazi, zaposleni na proizvodnji vakcina i u laboratorijama na mestima sa visokim rizikom za infekciju kao i osobe koje su usled svog socijalnog statusa u povećanom riziku od infekcije, jer ne mogu da obezbede fizičku udaljenost:

1. Migranti i tražioci azila u kolektivnom smeštaju;
2. Grupe osoba koje žive u nehigijenskim naseljima;
3. Beskućnici i osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu;
4. Osobe starije od 50 godina na izdržavanju krivičnih sankcija.

U ovim kategorijama planiran je obuhvat od 75 odsto za vakcinaciju odnosno oko 446.250 osoba.

Nakon definisanih prioritetnih grupa,zavisno od dostupnih količina vakcine,vakcinacijom će se obuhvatiti osobe mlađe od 50 godina sa određenim faktorima rizika (ukupna populacija u ovim uzrasnim grupama ima 4,066 miliona stanovnika, od čega se pretpostavlja da oko 5 odsto, ili 203.000 ima neki od faktora rizika za teške oblike bolesti) i osobe starosti 50-64 godine, bez obzira na faktore rizika (u ovoj kategoriji je 1,44 miliona građana,od čega bi planirani obuhvat od75 odsto iznosio oko 1.100.000 osoba). Ukupno bi se trećom fazom na osnovu navedenih ciljnih grupa obuhvatilo oko 1.750.000 građana Srbije, zaključuje Batut.

KOMENTARIŠI