Na mestu spomeničkog kompleksa je u toku Drugog svetskog rata streljano oko 3.000 simpatizera NOP-a i zarobljenih partizana. Mesto na kome počivaju njihovi posmrtni ostaci obeleženo je spomenikom izvedenim u formi zida, sa puščanim udubljenjima i partizanskim simbolima koji obeležavaju streljanje žrtava. U okviru spomen-parka nalazi se i kosturnica boraca Crvene armije, palih oktobra 1944. godine na području od Rudne glave do Mladenovca.cacalica 2

Pri vrhu brda se nalazi spomenik „Zvezda“.

cacalica 1
foto: mapio

U okviru ovog parka se nalazi veliki broj stabala retkih biljnih vrsta i sitnih životinjica. Sa pojedinih delova brda vidi se gotovo cela panorama Požarevca.

Video: You Tube kanal Sky Video

KOMENTARIŠI