Čemu služe F tasteri na tastaturi?

Čemu služe F tasteri na tastaturi?

F tasteri pojavili su se prvi put 1965. godine na Flexowriter Programatic tastaturi. Tada ih je bilo 13 i u daljem razvoju ugrađivani su na računare na različite načine, ali uvek su bili prisutni. Ove tastere popularizovao je IBM, na uređaju IBM 3270, koji se pojavio 1972. godine.

Funkcijski (ne funkcionalni) tasteri pri vrhu svake tastature nisu ubačeni na nju samo reda radi i za ukras. Svaki do “F tastera” (od F1 do F12) ima svoju osnovnu namenu, a opcije koje ti tasteri nude mogu se menjati od aplikacije do aplikacije ili programa u kojem se koriste.

Naučite osnovne funkcije svih 12 “F tastera” i sigurni smo da ćete brže i kvalitetnije koristiti računar i programe na njemu. Takođe, ne zaboravite da istražite od programa do programa šta koji od njih radi, ako ih koristite često, a trebalo bi da znate i da se u mnogim igrama najvažnije opcije mogu obaviti preko tih tastera – menjanje oružja, dopuna municije i slično.

Za “F tastere” smatra se da štede vreme, pa da zato odmah pokažemo u čemu to svaki od funkcijskih tastera može da vam pomogne:

F1: Poziva “Help” opciju za gotovo svaki program

F2: Omogućava izmenu imena fajla, fascikle (foldera) i dokumenta

F3: Otvara pretragu u aplikaciji koju koristite u tom trenutku

F4: Jedna od opcija je Alt + F4 čime se zatvara aktivan Windows prozor

F5: Osvežava, ponovo učitava dokument, stranicu na internetu ili sadržaj prozora

F6: Pomera kursor u adresnu liniju gotovo svakog pregledača interneta, a može i da otvori opcije obeleživača tj. “Bookmarks” panel

F7: Obično se koristi za proveru pravopisa u Word i drugim tekst procesorima

F8: Uglavnom se koristi za pristup “boot” meniju pri učitavanju Windows-a

F9: Može se koristiti za osvežavanje Word dokumenta ili za prijem i slanje mejlova u Outlook Microsoft aplikaciji

F10: Pomera kursor na liniju menija aktivne aplikacije, a kombinacija Shift + F10 otvara panel desnog klika mišem na mestu kursora

F11: Najčešće se koristi za pristup pregledu preko celog ekrana u pregledačima

F12: Poznat po pozivanju “Save As” dijaloga u Microsoft aplikacijama.

A šta sa “Fn” tasterom?

Taj taster je smišljen za “skraćene” tastature, koje su zbijene na malo mesta, kako bi se laptop uređaji učinili lakšim i manjih dimenzija, a koristi se za tastere sa dvojakom upotrebom.

Primarna svrha tastera sa kojom se ne koristi „Fn“ jeste ono što je veće slike i obično naslikano u samom centru dvofunkcijskog tastera. Sekundarna funkcija se aktivira pritiskom na „Fn“ taster, zajedno sa tasterom koji ima dvojaku funkciju, a kao što pretpostavljate, obično je sekundarna funkcija označena manjom sličicom na tasteru.

Korišćenje “Fn” tastera je drugačije od proizvođača do proizvođača, a neki primeri upotrebe su pojačavanje ili smanjenje osvetljenja, uključivanje ili isključivanje pozadinskog svetla na tasterima, ukidanje ili dozvola za touchpad rad, isključivanje i uključivanje kamere ili mikrofona i slično. Na drugim tastaturama korišćenje „Fn“ tastera aktiviraće neku od „F funkcija“ koju smo opisali gore. Isprobajte vašu tastaturu, ništa ne možete da izgubite.

 

KOMENTARIŠI