Deveta sednica Skupštine Grada Požarevca

Deveta sednica Skupštine Grada Požarevca

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

S A Z I V A M
devetu sednicu Skupštine Grada Požarevca
za 9. jun 2017. godine (petak)

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.
Po usvajanju zapisnika sa osme sednice Skupštine Grada Požarevca održane 18. maja 2017. godine za ovu sednicu predlažem sledeći

Foto: Urban city
Foto: Urban city

DNEVNI RED:

1. Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-93/2017-2 od 31.5.2017. godine),
2. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2016. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-90/2017-1 od 25.5.2017. godine) i
3. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA

Bojan Ilić, s.r.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

KOMENTARIŠI