Dezinfekcija širom Požarevca

Dezinfekcija širom Požarevca

Grad Požarevac je, po nalogu Štaba za vanredne situacije, potpisao ugovor sa ZZJZ o dezinfekciji javnih površina oko Javnih preduzeća, ustanova, trgovina, banaka kao i u ulazima stambenih objekata kojih ima preko 400.

Foto: Štab za vanredne situacije Grada Požarevca

Objekti Doma zdravlja u Požarevcu i Kostolcu se dezinfikuju svakodnevno, Bolnica se dezinfikuje svakodnevno i u skladu sa aktuelnom epidemiloškom situacijom više puta gde je prijem pacijenata, takođe dezinfikuju se i vozila svih zdravstenih ustanova, zatim prostorije za zadržavanje lica u Policijskoj Upravi kao i dezinfekcija vozila PU Požarevac.

Pored ovih objekata dat je nalog za dezinfekciju blokovskih površina oko svih stambenih zajednica u Požarevcu i Kostolcu. Takođe dezinfikuje se ispred objekata svih Javnih preduzeća (JKP „Komunalne službe“, JKP „Vodovod i kanalizacija, JKP „Toplifikacija“, JP „Parking servis“, JP „Ljubičevo“) prostor ispred zgrade Načelstva i prostor u krugu dvorišta Načelstva, prostor ispred Poreske uprave, ulaza i prizemlja Poreske uprave (bivši SDK), prostor ispred Centra za socijalni rad Požarevac i sve prostorije unutar centra, prostor ispred Turističke organizacije grada Požarevca, ulaz i sve sve prostorije u istoj, prostor ispred Centar za kulturu Požarevac, i kancelarijski prostor, prostor ispred Sportskog Centra Požarevac i poslovne prostorije, prostor ispred Galerije „Milene Pavlović Barili“, ispred i kancelarijski prostor unutra, prostor ispred Narodnog muzeja, ispred i kancelarijski prostor unutra, prostor ispred Istorijskog Arhiva i kancelarijski prostor unutra kao i ulaz i kancelarije u depou, bez depoa, prostor ispred objekta Gradske opštine Kostolac i poslovne prostorije, prostor ispred Sportskog Centra Kostolac, prostor ispred Centra za socijalni rad Kostolac i prostorije unutar centra i Dom učenika na Tulbi.

Foto: Štab za vanredne situacije Grada Požarevca
Foto: Štab za vanredne situacije Grada Požarevca
Foto: Štab za vanredne situacije Grada Požarevca
Foto: Štab za vanredne situacije Grada Požarevca

KOMENTARIŠI