Od dva miliona do sada izdatih “dina” kartica u Srbiji, oko 50.000 kartica mogu da se koriste u inostranstvu, na bankomatima i prodajnim mestima Discover, Diners Club International i Pulse prihvatnih mreža. Kada Narodna banka Srbije potpiše ugovor sa kineskom nacionalnom kartičnom šemom “Junion pej”, što podrazumeva izdavanje zajedničke DinaCard-UnionPay kartice, “dina” karticama moći će da se podiže novac i plaćaju usluge i u ovoj prihvatnoj mreži, u čak 160 zemalja sveta.

SISTEMI

China UnionPay kartični sistem, osnovan je 2002. godine i ima 6,5 milijardi izdatih kartica, što čini skoro 50 dosto svetskog tržišta. Kada je reč o broju izdatih beskontaktnih kartica, UnionPay sistem ima učešće od 75 odsto u globalnom tržištu.

Mreža Discover sistema povezuje tri prihvatne mreže: Discover Network, PULSE, Diners Club International i više od 10 partnerskih kompanija širom sveta. Kompanija je osnovana u SAD 1986. godine.

HRONOLOGIJA

*2003. ostvarena prva transakcija “dina” karticom

*2005. izdata prva kreditna “dina” kartica

*2009. omogućeno plaćanje poreza i drugih obaveza DinaCard karticom direktno na šalterima Uprave za trezor

*2010. uspostavljena saradnja između Narodne banke Srbije i kompanije Discover Financial Services, čime je omogućeno korišćenje DinaCard kartice i u inostranstvu

*2012. po prvi put na mesečnom nivou ukupan broj transakcija u DinaCard sistemu premašio je 3 miliona

*2017. Guverner NBS Jorgovanka Tabaković i Ši Venčao, predsednik kompanije China UnionPay, potpisali Memorandum o razumevanju, kojim je definisana saradnja između DinaCard i UnionPay sistema

NIŽE PROVIZIJE

Niži iznosi međubankarskih provizija utiču na to da trgovačka provizija – provizija koju trgovac za svaku transakciju platnom karticom na svom prodajnom mestu plaća banci prihvatiocu – bude niža.

– Osnovna međubankarska provizija u DinaCard sistemu iznosi 0,83 odsto iznosa za transakcije i najniža je u odnosu na sve ostale kartične sisteme koji posluju na domaćem tržištu – navodi NBS. – U zavisnosti od vrste trgovca ili usluge, postoje izuzeci od ove standardne provizije. To su najčešće sledeći slučajevi: benzinske pumpe – 0,30 odsto, plaćanje komunalija (struja, voda, gas, kanalizacija itd.) i računa za fiksni telefon – 0,4 odsto.

KOMENTARIŠI