U toku javna rasprava o nacrtu Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026.

U toku javna rasprava o nacrtu Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026.

Foto: Urban City // Ilustracija

Gradsko veće Grada Požareva poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026. i Akcionog plana Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026. (u daljem tekstu: Nacrt) i daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održava se do 23. aprila 2024. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca na adresu elektronske pošte: adjordjevic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevac, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026. i Akcionom planu Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026.“

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i tekst Nacrta.

 

KOMENTARIŠI