ENERGETIKA I RUDARSTVO

Površinski kop „Drmno“ u 2020. godini: Pred rudarima mnogo posla

Planom proizvodnje predviđeno je da se u ovoj godini otkopa 46 miliona kubika jalovine i ostvari proizvodnja uglja od 9,1 milion tona. U ovoj godini...

Decembarski proizvodni raport sa PK „Drmno“: Stabilna proizvodnja uglja

Prema preliminarnim podacima Službe za praćenje i analizu proizvodnje, na Površinskom kopu „Drmno“ u decembru 2019. iskopano je 727.307 tona uglja. Za potrebe rada...

Proizvodnja električne energije u Kostolcu: Premašen godišnji plan

Termoelektrane su 2019. godine proizvele gotovo 5,7 milijardi kilovat-sati, što je 2,6 odsto iznad godišnjeg plan. Plan proizvodnje za minulu godinu u kostolačkom termosektoru je...

Iz novog dispečerskog centra šestog BTO sistema: Proizvodnja kao na dlanu

U centru postoji veliki broj ekrana preko kojih se prate sve aktivnosti na proizvodnom sistemu. Na Površinskom kopu „Drmno“ u funkciji je savremeni dispečerski centar...

Služba hemijske pripreme vode u TE „Kostolac B“: Alhemičari u termoenergetici

Racionalizacija potrošnje i demineralizovane i pijaće vode je stalni cilj. U zimskom periodu kostolački termosektor obezbeđuje toplotnu energiju koja se koristi za daljinski sistem grejanja...

Kako je Beograd zagađeniji od Obrenovca i Kostolca? – Vazduh u...

Elektrofilteri na svim termoelektranama grade se i sistemi za odsumporavanje dimnih gasova. Iako deluje da su Obrenovac i Kostolac najzagađeniji u Srbiji zbog rada termoelektrana,...

Kapitalni remont bloka B2 u TE „Kostolac B“: Veliko ulaganje u...

Ugradnja sistema za smanjenje emisije azotnih oksida je najveći projekat u okviru kapitalnog remonta. Jedan od najvažnijih ciljeva kapitalnog remonta bloka B2 je povećanje pouzdanosti...

Poseta studenata Mašinskog fakulteta Kostolcu: Teorija proverena u praksi

Studenti Mašinskog fakulteta iz Beograda posetili su TE „Kostolac B“, prilikom čega su imali priliku da obiđu taj pogon i čuju pojedinosti o samom...

Urađena eksterna provera Sistema menadžmenta energijom: Usaglašeni s novim standardom

Dato je i nekoliko preporuka, poput planiranje obuka za EnMS shodno zahtevima nove verzije standarda ISO 51001:2018. Ciljevi eksterne nadzorne provere Sistema menadžmenta energijom (EnMS),...

Unapređenje proizvodnje PK „Drmno“: Probni rad šestog BTO sistema

Na Površinskom kopu „Drmno“ početkom novembra počeo je probni rad novog, šestog rudarskog sistema. Na startu je radio bez opterećenja. Posle toga počela je faza...

Preuzeta kompletna oprema za novi BTO sistem: Počela garancijska ispitivanja

Novim sistemom stvoreni su uslovi za stabilnu proizvodnju za potrebe postojećih termokapaciteta i novog B3, koji je u izgradnji.  Potpisivanjem sertifikata o preuzimanju preostala tri...

Odvodnjavanje Površinskog kopa „Drmno“: Ispumpano 30 miliona kubika vode

Analiza pokazuje da je za svaku tonu iskopanog uglja bilo potrebno da se ispumpa 3,68 kubnih metara vode, odnosno za svaki kubni metar otkopane...

Rudarski sektor „TE-KO Kostolac“ u 2019. godini: Ciljevi su ostvareni

Plan investicionih aktivnosti u 2019. je u potpunosti realizovan. Završen je šesti rudarski sistem koji će maksimalne efekte dati već početkom naredne godine. Godina na...

PK „Drmno“ u novembru: Rudari prate termoelektrane

Na Površinskom kopu „Drmno“ u novembru je iskopano 611.311 tona uglja, podaci su Službe za praćenje i analizu proizvodnje. Deponije uglja su maksimalno popunjene i...

Proizvodnja električne energije u Kostolcu: Biće ostvaren godišnji plan

Termoelektrane ogranka „Kostolac“ predale su elektroenergetskom sistemu Srbije do kraja novembra 5.195.486.000 kWh električne energije, čime je premašen plan proizvodnje za 8,3 odsto. To nagoveštava...

U termoelektrani „Kostolac B“ završena obnova „dvojke“: Kapitalni remont za kapitalno...

Kapitalni remont B2 omogućiće povećanje pouzdanosti rada bloka, produženje životnog veka postrojenja, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Svi poslovi kapitalnog...

Proizvodnja energije u „TE-KO Kostolac“: Ekološki standardi prioritet

Radovi koji se realizuju u toku kapitalnog remonta bloka B2 u 2019. godini jesu instalacija sistema za redukciju azotnih oksida primarnim i sekundarnim merama,...

Kop „Drmno“ spreman za zimske uslove rada: Zadržati dobru proizvodnju

Prioritet je proizvodnja otkrivke, kako bi se povećale eksploatacione rezerve uglja. Sve ovogodišnje aktivnosti u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ bile su usmerene na realizaciju...

Sistem menadžmenta u „TE-KO Kostolac“: Spremni za eksterne provere  

Značajan uticaj i na poboljšanje efikasnosti. Interna provera Sistema menadžmenta energijom (EnMS) u kostolačkom ogranku EPS-a realizovana je prema definisanom zadatku i planu od 14....

Uređenje odlagališta jalovine na PK „Drmno“: Rekultivisano 35 hektara

Za narednu godinu planirana su sredstva u visini od oko 50 miliona dinara i uređenje 56 hektara degradiranih površina.  Poslovi na rekultivaciji degradiranog zemljišta ove...

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.