Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije” (EPS) prenelo je na Republiku Srbiju, koju zastupa Vlada, celokupan osnivački i vlasnički udeo u Operatoru distributivnog sistema “EPS Distribuciji”, čime je “EPS Distribucija” prestala da bude deo sistema EPS, saopšteno je iz JP EPS.

Novim osnivačkim aktom Operator distributivnog sistema promenio je ime u „Elektrodistribucija Srbije“.

„Elektroprivreda Srbije“ nastavlja da se bavi svojom osnovnom delatnošću proizvodnje električne energije i snabdevanja građana i privrede Srbije, naglašeno je u saopštenju.

U skladu sa zakonskim obavezama, posao distribucije električne energije od prenosnog sistema do krajnjih korisnika, izgradnje i održavanja distributivne mreže, čiji deo su i merni uređaji, priključivanja na mrežu i očitavanja brojila, kao i prekidi u napajanju električnom energijom, u potpunosti je odgovornost Operatora distributivnog sistema „Elektrodistribucije Srbije“.

U saopštenju JP EPS moli da se „precizno definišu nadležnosti ova dva odvojena javna preduzeća“, kada javnost bude obaveštena o ovoj transformaciji i prenošenju osnivačkog i vlasničkog udela sa EPS na državu, koju zastupa Vlada.

„Postupkom prenosa udela EPS je ispunio obaveze iz Zaključka Vlade Srbije kojim su prihvaćeni izveštaj o potrebi sprovođenja aktivnosti za usklađivanje poslovanja Operatora distributivnog sistema sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o energetici i Plana za reorganizaciju EPS Distribucije“, navedeno je u saopštenju.

Promena vlasništva u „EPS Distribuciji“ je, kako se ističe, upisana 31. decembra 2020. godine rešenjem Agencije za privrede registre, a Vlada Srbije donela je 28. januara 2021. godine odluku o izmenama osnivačkog akta „EPS Distribucije“, kojim je promenjeno ime ODS u „Elektrodistribucija Srbije“ i uređeno poslovanje operatora, a na osnovu toga je 29. januara doneta odluka o osnivanju „Elektrodistribucije Srbije“ doo Beograd“, ističe u saopštenju JP EPS.

KOMENTARIŠI