Finansiranja socijalnih projekata u Požarevcu: Za usluge ličnih pratilaca 17 miliona

Finansiranja socijalnih projekata u Požarevcu: Za usluge ličnih pratilaca 17 miliona

Grad Požarevac objavio je predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca

Vršenje ove socijalne usluge bi trebalo da se dodeli udruženju „Veritas“, koje je ponudilo program sa 37 ličnih pratilaca dece. Predlogom je predviđeno da se vršenje ove usluge finansira sa 17 miliona dinara iz gradskog budžeta.

Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usluge ličnog pratioca imale su organizacije, odnosno udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, a pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca. Za angažovane lične pratioce, pružalac usluge je dužan da u saradnji sa Gradom Požarevcem sprovede obuku svakog novog ličnog pratioca, po akreditovanom programu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu a koja se odnosi na obuku ličnog pratioca i da izvrši angažovanje ličnih pratilaca prema potrebama Predškolske ustanove i osnovnih škola na teritoriji Grada Požarevca.

Usluga ličnih pratilaca počela je da se sprovodi u septembru 2017. godine. Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici. Udruženje „Veritas“ je i do sada uspešno vršilo ovu uslugu.

KOMENTARIŠI