Foto: Urban City / B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, stručnu i ostalu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstovima Nacrta, Odluke o izmenama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca, Odluke o boravišnoj taksiOdluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Nacrtu Plana javnih investicija za 2020. godinu i da daju svoje predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtima Odluke o izmenama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca, Odluke o boravišnoj taksiOdluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Nacrtu Plana javnih investicija za 2020. godinu, održaće se u periodu od 13. decembra 2019. godine do 17decembra 2019. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac.

Dana 17decembra. 2019. godine u 13:00 časova, održaće se otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, sa predstavnicima stručnih službi, kome mogu prisustvovati zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost, kao i sredstva javnog obaveštavanja.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva su Programi javne rasprave, Tekstovi Nacrta Odluka i Nacrt Plana javnih investicija za 2020. godinu.

 Program javne rasprave

 Program javne rasprave 2

 Odluka o lokalnim administrativnim taksama

 Odluka o boravišnoj taksi

 Odluka o lokalnim komunalnim taksama

 Odluka o izmenama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca

 Plan javnih investicija za 2020. godinu

KOMENTARIŠI