Grad Požarevac raspisao konkurs za udruženja u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

Grad Požarevac raspisao konkurs za udruženja u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa imaju udruženja koja su od  javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

£Grad Požarevac raspisao je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2018. godini, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca, u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa imaju udruženja koja su od  javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom  pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na području Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Pod područjem Grada Požarevca podrazumeva se područje Gradske opštine Požarevac, izuzev područja Gradske opštine Kostolac.

Kriterijume za ocenjivanje projekata kao i način i rok konkurisanja pogledajte OVDE.

KOMENTARIŠI