Linija bunara u zoni Hrastovače, Foto: Energija Kostolac

Do sredine godine biće u funkciji nova LC VI linija bunara za dubinsko predodvodnjavanje.

Realizacija infrastrukturnih projekata ispred fronta rudarskih radova u zoni Hrastovače svrstava se u grupu prioritetnih poslova u ogranku „TE-KO Kostolac“. Njihovom realizacijom obezbeđuju se preduslovi za nesmetano napredovanje rudarskih radova i ostvarivanje proizvodnih planova kopa „Drmno“ u narednim godinama. U izgradnji su putevi, novi bunari za dubinsko predodvodnjavanje, neophodni primarni i gravitacioni cevovodi, krči se šuma, uklanjaju prirodne prepreke i čisti teren da bi se omogućilo bagerima da nesmetano rade.

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova: Mnogo posla u Hrastovači 1
Odvodni cevovod, Foto: Energija Kostolac

– Prošle godine završeni su radovi na izgradnji LC XV linije bunara sa pratećom opremom. U sklopu ove linije radi 48 bunara za dubinsko odvodnjavanje. Ukupan kapacitet LC XV linije iznosi oko 440 litara vode u sekundi. Krajem prošle godine započeli smo realizaciju projekta izgradnje LC XVI linije bunara – rekao je Mladen Vojnić, šef Službe za geološki i hidrogeološki nadzor.

On dodaje da je izbušen 61 bunar, koliko je i predviđeno da radi u sklopu ove linije. U toku su radovi na njihovom opremanju i izradi odvodnog cevovoda kojim će se iscrpljena voda sa ove linije odvoditi van kontura ležišta kopa.

– Kompletni radovi biće završeni tokom leta. Uporedo sa ovim poslovima, u izgradnji je zapadni gravitacioni cevovod kojim će se sve vode sa površinskog i dubinskog odvodnjavanja izbacivati van kontura kopa u predviđene novoizgrađene objekte, nedaleko od severozapadne granice ležišta. Prečnik cevi je 1.200 milimetara, a njegov kapacitet je 1.000 litara u sekundi. Završeno je postavljanje cevovoda u istočnom delu Hrastovače, koji će prikupljati ispumpane vode iz starijih linija bunara kao što su: LC XII, LC XIII, LC XIV i LC XIV-prim. Ovaj cevovod biće priključen na zapadni gravitacioni cevovod, kojim će se voda odvoditi novim kanalom prema pumpnoj stanici Zavojska, a od nje u Dunav. Završetkom ovog posla obezbeđuju se uslovi za pregrađivanje kličevačkog Dunavca i njegovo sukcesivno isušivanje – kaže Vojnić.

U rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ čine maksimalne napore da se u predstojećem periodu blagovremeno završe svi planirani poslovi, jer je vreme veoma važan faktor za stvaranje preduslova za ulazak otkopne rudarske mehanizacije u ovu zonu ugljenog ležišta.

Osim istražnih radova koji se sprovode u cilju prikupljanja podataka za projektnu dokumentaciju za izradu vodonepropusnog ekrana, aktuelni su i poslovi na istražnom bušenju u cilju dobijanja podloga za izradu projektne dokumentacije za još dve linije bunara koje će se graditi u ovoj zoni, i to: LC XVII i LC XVIII. Od 54, do sada je urađeno 13 istražnih bušotina. Započeti poslovi treba da se završe tokom ove godine. Svi radovi povereni su zaposlenima privrednog društva „Georad“ iz Drmna.

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova: Mnogo posla u Hrastovači 2
Seča rastinja, Foto: Energija Kostolac

Urađeno više od 10 kilometara puteva

U prošloj i ovoj godini urađeno je više od 10 kilometara makadamskih puteva kako bi specijalizovanim mašinama moglo da se dođe do radilišta. Ugovorena je i izrada nešto više od 1.300 metara makadamskog puta oko kontura kopa u zoni Hrastovače od istočne prema severoistočnoj granici ležišta.

Ispred fronta rudarskih radova je teren pod šumom na površini od 181 hektara koji treba očistiti. U prošloj godini raskrčen je prostor na površini od 42 hektara. Radovi su nastavljeni i u ovoj godini. U toku su aktivnosti na krčenju terena koji zahvata površinu od 32,4 hektara. Radovi treba da se završe do sredine godine.

KOMENTARIŠI