Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova: Mnogo posla u Hrastovači

Infrastrukturni projekti ispred fronta rudarskih radova: Mnogo posla u Hrastovači

Do sredine godine biće u funkciji nova LC VI linija bunara za dubinsko predodvodnjavanje.

Realizacija infrastrukturnih projekata ispred fronta rudarskih radova u zoni Hrastovače svrstava se u grupu prioritetnih poslova u ogranku „TE-KO Kostolac“. Njihovom realizacijom obezbeđuju se preduslovi za nesmetano napredovanje rudarskih radova i ostvarivanje proizvodnih planova kopa „Drmno“ u narednim godinama. U izgradnji su putevi, novi bunari za dubinsko predodvodnjavanje, neophodni primarni i gravitacioni cevovodi, krči se šuma, uklanjaju prirodne prepreke i čisti teren da bi se omogućilo bagerima da nesmetano rade.

Odvodni cevovod, Foto: Energija Kostolac

– Prošle godine završeni su radovi na izgradnji LC XV linije bunara sa pratećom opremom. U sklopu ove linije radi 48 bunara za dubinsko odvodnjavanje. Ukupan kapacitet LC XV linije iznosi oko 440 litara vode u sekundi. Krajem prošle godine započeli smo realizaciju projekta izgradnje LC XVI linije bunara – rekao je Mladen Vojnić, šef Službe za geološki i hidrogeološki nadzor.

On dodaje da je izbušen 61 bunar, koliko je i predviđeno da radi u sklopu ove linije. U toku su radovi na njihovom opremanju i izradi odvodnog cevovoda kojim će se iscrpljena voda sa ove linije odvoditi van kontura ležišta kopa.

– Kompletni radovi biće završeni tokom leta. Uporedo sa ovim poslovima, u izgradnji je zapadni gravitacioni cevovod kojim će se sve vode sa površinskog i dubinskog odvodnjavanja izbacivati van kontura kopa u predviđene novoizgrađene objekte, nedaleko od severozapadne granice ležišta. Prečnik cevi je 1.200 milimetara, a njegov kapacitet je 1.000 litara u sekundi. Završeno je postavljanje cevovoda u istočnom delu Hrastovače, koji će prikupljati ispumpane vode iz starijih linija bunara kao što su: LC XII, LC XIII, LC XIV i LC XIV-prim. Ovaj cevovod biće priključen na zapadni gravitacioni cevovod, kojim će se voda odvoditi novim kanalom prema pumpnoj stanici Zavojska, a od nje u Dunav. Završetkom ovog posla obezbeđuju se uslovi za pregrađivanje kličevačkog Dunavca i njegovo sukcesivno isušivanje – kaže Vojnić.

U rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ čine maksimalne napore da se u predstojećem periodu blagovremeno završe svi planirani poslovi, jer je vreme veoma važan faktor za stvaranje preduslova za ulazak otkopne rudarske mehanizacije u ovu zonu ugljenog ležišta.

Osim istražnih radova koji se sprovode u cilju prikupljanja podataka za projektnu dokumentaciju za izradu vodonepropusnog ekrana, aktuelni su i poslovi na istražnom bušenju u cilju dobijanja podloga za izradu projektne dokumentacije za još dve linije bunara koje će se graditi u ovoj zoni, i to: LC XVII i LC XVIII. Od 54, do sada je urađeno 13 istražnih bušotina. Započeti poslovi treba da se završe tokom ove godine. Svi radovi povereni su zaposlenima privrednog društva „Georad“ iz Drmna.

Seča rastinja, Foto: Energija Kostolac

Urađeno više od 10 kilometara puteva

U prošloj i ovoj godini urađeno je više od 10 kilometara makadamskih puteva kako bi specijalizovanim mašinama moglo da se dođe do radilišta. Ugovorena je i izrada nešto više od 1.300 metara makadamskog puta oko kontura kopa u zoni Hrastovače od istočne prema severoistočnoj granici ležišta.

Ispred fronta rudarskih radova je teren pod šumom na površini od 181 hektara koji treba očistiti. U prošloj godini raskrčen je prostor na površini od 42 hektara. Radovi su nastavljeni i u ovoj godini. U toku su aktivnosti na krčenju terena koji zahvata površinu od 32,4 hektara. Radovi treba da se završe do sredine godine.

KOMENTARIŠI