Inicijativa za otvaranje Centra za socijalni rad u Kostolcu

Inicijativa za otvaranje Centra za socijalni rad u Kostolcu

Centru za socijalni rad Požarevac, tokom 2016. godine,upućeno je oko 700 zahteva građana Kostolca, ne uključujući pripadajuća sela.

Na osnovu ovih pokazatelja, neophodno je što hitnije krenuti u postupak stvaranja uslova za obrazovanje Odeljenja ove ustanove u našem gradu.

Inicijativu za otvaranje ovog Odeljenja, pokrenuli su Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac i Tatjana Rajić, direktorka Centra za socijalni rad Požarevac. Na nedavno održanom sastanku u kabinetu predsednika Savića, dogovoreno je da se sa realizacijom ove inicijative krene odmah, kako bi već u 2017. godini Odeljenje u Kostolcu krenulo sa radom.

Centar za socijalni rad je ustanova iz sistema socijalne zaštite čija je uloga da pruža pomoć i podršku (pravnu, socijalnu, materijalnu, psihološko-savetodavnu, medijacijsku i psihoterapijsku) porodicama i pojedincima u prevazilaženju i rešavanju problema. Budući, da na teritoriji Gradske opštine Kostolac živi veliki broj građana kojima je neki vid ove vrste pomoći neophodan, zaista se ukazuje potreba za otvaranjem odeljenja ove ustanove u Kostolcu.

Otvaranjem odeljenja za pružanje socijalnih usluga u Kostolcu, u velikoj meri bi olakšalo i ubrzao korisnicima socijalnih usluga proces ostvarivanja njihovih prava i potreba.Poseban problem jei udaljenost i struktura korisnika, koji se u sedište ustanove upućuju iz Kostolca i okolnih mesta, zbog čega su korisnici sa teritorije Gradske opštine Kostolac, često uskraćeni za ostvarivanje prava socijalnih usluga. Takođe, jedan od ključnih problema su i materijalni troškovi, koji nisu zanemarljivi. Posebno je važno istaći aspekt organizacione strukture, jer je za neometan proces rada jednog gradskog centra za socijalni rad neophodno organizovati rad u okviru prigradskih odeljenja.

KOMENTARIŠI