Foto: Urban City / B.P.

Lokalna poreska administracija Grada Požarevca obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 17. maj rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Napominje se da poreski obveznik – fizičko lice po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za 2021. godinu ima obavezu da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja plati pozitivnu razliku između dospele kvartalne obaveze po tom rešenju i akontaciono plaćene obaveze (iznos obaveze za poslednji kvartal iz rešenja za 2020. godinu).

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Lokalna poreska administracija će izaći u susret obveznicima koji nisu u mogućnosti da svoje obaveze izmire radnim danima tako što će šalteri raditi i u subotu 15. maja u periodu od 8 do 12 časova.

KOMENTARIŠI