Ističe rok za plaćanje poreza na registrovano oružje

Ističe rok za plaćanje poreza na registrovano oružje

Foto: Urban City // B.P.

Poreska uprava Srbije podsetila je da rok za plaćanje poreza na registrovano oružje za 2023. godinu ističe danas za obveznike koji su rešenje o utvrđenom porezu dobili na kućne adrese.

Poreski obveznici kojima su rešenja dostavljena u poresko sanduče na portalu Poreske uprave ePorezi, odnosno u elektronsko sanduče na portalu eUprave, a koji do sada nisu izmirili dospelu poresku obavezu za 2023. godinu, prilikom plaćanja treba da uvećaju za kamatu obračunatu za period docnje.

Porez na registrovano oružje za 2023. godinu iznosi 17.280 dinara za automatsku pušku i 6.930 dinara za poluautomatsku pušku.

Za oružju za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja porez iznosi 4.680 dinara.

Porez na oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje oružja, uključujući oružani list za pravna lica i preduzetnike, iznosi 23.350 dinara.

KOMENTARIŠI