U kostolačkim termoelektranama tokom 2018. godine proizvedeno je ukupno 6,34 milijarde kilovat-sati,. TE „Kostolac A“ je u minuloj godina proizvela više od dve milijarde kilovat-sati, čime je premašen godišnji plan za 1,43 odsto. Blok A1 predao je elektroenergetskom sistemu Srbije 585,5 miliona, a blok A2 1,4 milijarde kilovat-sati. U TE „Kostolac B“, blok B1 je proizveo 2,2 milijarde, dok je blok B2 proizveo 2,1 milijardu kilovat-sati. Ukupna godišnja proizvodnja električne energije u TE „Kostolac B“ iznosila je 4,3 milijarde kilovat-časova.

− Ukoliko se posmatraju mesečni izveštaji o proizvodnji električne energije, uočava se da su planovi ostvarivani posebno u drugoj polovini godine, nakon što su realizovani remonti na termokapacitetima − ističe Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije u kostolačkom ogranku EPS-a.

NENAD MARKOVIĆ, direktor za proizvodnju energije u kostolačkom ogranku EPS-a, Foto: Energija Kostolac

On kaže da je plan proizvodnje ostvaren u svakom mesecu posle remonta.

− Ono što smo očekivali još jednom se potvrdilo i u praksi: kada se remont uradi u punom planiranom obimu, osigurava se optimalan rad termokapaciteta, koji onda ostvaruju stabilnu proizvodnju električne energije i ispunjavaju zadate cilјeve. Svi naši planovi se realizuju zahvalјujući velikom angažovanju radnika u obe termoelektrane. Maksimalnim zalaganjem omogućili su da se postigne ono što se od nas traži i osigurali su visok stepen stabilnosti rada TE „Kostolac A“ i TE „Kostolac B“ − rekao je Marković.

Predviđeno je da se tokom ove godine realizuju standardni remonti na blokovima A2 i B1, dok će na druga dva termoakapaciteta biti realizovani remonti koji će biti obimniji.

− Na bloku A1 plan je da ove godine uradimo kapitalni remont turbine, koji će omogućiti da se na jednom od najdugovečnijih agregata u EPS-u postigne optimalna proizvodnja električne energije i osigura ispunjavanje predviđenih planova – ističe naš sagovornik.

Najviše remontnih zahvata biće urađeno na bloku B2, pa je u skladu s tim predviđeno da u 2019. taj blok bude šest meseci van pogona.

− Na bloku B2 ove godine očekuje nas revitalizacija postrojenja. Realizacija remonta zahteva detalјnu pripremu, imajući u vidu obim poslova koje planiramo da uradimo. Tokom samog remonta na terenu biće angažovani brojni izvođači radova, koji su specijalizovani za ovakve vrste poslova. Treba istaći da će se raditi primarne i sekundarne mere za redukciju azotnih oksida i da će ovo biti prvi put da se na nekom od blokova unutar EPS-a instaliraju sekundarne mere – objašnjava Marković.

Foto: Energija Kostolac

Grejanje prema planu

Grejna sezona se odvija prema planu, toplotna energija se redovno isporučuje za dalјinski sistem grejanja koji funkcioniše na području Požarevca i Kostolca, kao i okolnih seoskih naselјa. Zahvalјujući činjenici da je gotovo celokupna teritorija opštine Kostolac pokrivena toplifikacionom mrežom, veliki broj individualnih ložišta je ugašen, što u velikoj meri doprinosi pobolјšanju kvaliteta vazduha u zimskom periodu.

KOMENTARIŠI