Oba bloka Termoelektrane „Kostolac B“ završavaju pripreme za zimsku proizvodnju i obezbeđivanje dovoljno električne energije. Remonti su ove godine bili u znaku godišnjeg održavanja, jer su prošle godine rađeni kapitalni radovi na B2. Sada su oba bloka pouzdana za proizvodnju.

– U toku ove godine urađeni su planirani remonti blokova B1 i B2 – kaže Željko
Ilić, direktor TE „Kostolac B“. – Remonti blokova B1 i B2 obuhvatili su standardne
remontne aktivnosti na kotlovskom postrojenju, turbogeneratorskom postrojenju,
elektroenergetskim postrojenjima, opremi za merenje, regulaciju, upravljanje i
signalizaciju, kao i građevinskom održavanju. Realizovane aktivnosti u remontima B1 i
B2 treba da obezbede stabilan i pouzdan rad blokova tokom zime i proleća. To treba da
se manifestuje ostvarivanjem planirane proizvodnje električne energije, kao i
minimizacijom planskih i neplanskih zastoja.

Željko Ilić, direktor TE „Kostolac B“ FOTO: ENERGIJA KOSTOLAC

On podseća da je 2019. bio kapitalni remont bloka B2, u kome su urađeni veći i
značajni poslovi koji su omogućili da blok B2, uz manji remont ove godine, radi veoma
pouzdano. U remontu prošle godine obavljen je kapitalni remont turbogeneratorskog
postrojenja, a važna ulaganja su bila na ložnom uređaju (zamena dela postrojenja sa
uvođenjem opreme za smanjenje emisije NOx) i cevnom sistemu kotla. To je doprinelo
da blok pouzdano radi. Koliko je značajna ispravnost kotlovskog i termoegeneratorskog
postrojenja, isto toliko je važan i ceo sistem za emisiju gasova i izvoz pepela i šljake, jer
je ranijih godina bilo zastoja u ovom delu proizvodnje.

– Posebnu pažnju u protekloj remontnoj sezoni posvetili smo ovom tehnološkom
delu proizvodnje – ističe Ilić. – Obavljeni su značajni poslovi u prethodnom periodu na
opremi za transport pepela i šljake, što je doprinelo da nam se sada hidromešavina
produkata sagorevanja šalje prema deponiji u Ćirikovcu. Sada definitivno možemo da
kažemo da deponija na Starom kostolačkom ostrvu odlazi u istoriju što se tiče
deponovanja pepela i šljake iz TE „Kostolac B“.

FOTO: ENERGIJA KOSTOLAC

Priprema

Nezavisno od remontnih aktivnosti u TE „Kostolac B“ sprovodi se i redovno
tekuće održavanje koje obuhvata preventivno i interventno održavanje. U okviru tekućeg
održavanja posebno se sprovode i pripreme blokova za rad u zimskom periodu. Reč je
o obezbeđivanju zaliha energenata (tečno gorivo, demi-voda, kiselina, lužina, propan-
butan, vodonik itd.), proveri funkcionalnosti sistema i uređaja za grejanje, proveri
kompletnosti i ispravnosti vrata, žaluzina, zastakljenih površina u glavnom pogonskom
objektu i pomoćnim postrojenjima. Proverava se i termičke izolovanost korene armature
i impulsnih vodova merenja na oba bloka, kao i stanja izolacije svih cevovoda, stanja
krovova i stolarije.

KOMENTARIŠI