Javni uvid Plana detaljne regulacije “Industrijska zona III faza“ u Požarevcu

Javni uvid Plana detaljne regulacije “Industrijska zona III faza“ u Požarevcu

Foto: Urban City // B.P.

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Grada Požarevca oglasilo je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije “Industrijska zona III faza” Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije “industrijska zona III faza” u Požarevcu na životnu sredinu.

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ u Požarevcu na životnu sredinu održava se do 4. maja 2023. godine, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, u kancelariji broj 212, u periodu od 10-13 časova, kao i na internet prezentaciji Grada Požarevca https://urbanizam.pozarevac.rs/.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ u Požarevcu na životnu sredinu u pisanoj formi, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 4. majem 2023. godine.

JAVNA PRЕZЕNTACIJA planskog dokumenta biće održana u sredu 26. aprila 2023. godine, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

JAVNA SЕDNICA KOMISIJЕ ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u petak 12. maja 2023. godine, sa početkom u 12  časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

KOMENTARIŠI