Foto: B.P.

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca oglasilo je javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 6“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 6“ na životnu sredinu.

Javni uvid održaće se od 13. septembra do 13. oktobra 2021. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, u kancelariji broj 36, u periodu od 10-13 časova, kao i na internet prezentaciji Grada Požarevca pozarevac.rs.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 6“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 6“ na životnu sredinu u pisanoj formi, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 13. oktobrom 2021. godine.

Javna prezentacija planskog dokumenta biće održana u: petak 24. septembra 2021. godine, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

Javna sednic akomisije za javni uvid biće održana po završetku javnog uvida, u utorak 19. oktobra 2021. godine, sa početkom u 11 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

KOMENTARIŠI