Foto: Pixabay // ilustracija

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” usvojio je izmene mera koje se odnose na skraćenje trajanja karantina u kućnim uslovima za bliske kontakte kovid 19 pozitivnih osoba sa 14 na 10 dana, kao i izmene kriterijuma za izuzeće od mera karantina posle bliskog kontakta.

Mera karantina u kućnim uslovima za sve identifikovane bliske kontakte kovid 19 slučajeva sprovodi se u trajanju od 10 kalendarskih dana od momenta poslednjeg kontakta, objavljeno je na sajtu Instituta.

Posle isteka 10 dana, ukoliko u tom periodu nije došlo do pojave simptoma i znakova bolesti, karantin se prekida bez testiranja.

Datum poslednje izloženosti, odnosno poslednjeg kontakta sa kovid 19 slučajem je nulti dan.

Karantin se može prekinuti posle sedmog dana uz negativan rezultat pi-si-ar testa urađenog o sopstvenom trošku.

Uzorak za pi-si-ar test se može uzeti najranije šestog dana od početka karantina.

Svi kontakti kojima je propisana mera karantina su u obavezi da se do isteka 14 dana od dana poslednjeg kontakta sa kovid-19 slučajem strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite – nošenje zaštitne maske uvek kad se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Od mere karantina posle bliskog kontakta sa kovid 19 slučajem su izuzete sve osobe koje imaju dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv kovida kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana od poslednje doze vakcine.

“Batutu” navodi da u karantin ne moraju osobe koje imaju dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti kovid-19 u vidu pozitivnog “Real time” pi-si-ar esta na Sars-Kov-2 ili testa za detekciju antigena Sars-KoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja.

Ukoliko je test za detekciju antigena Sars-KoV-2 urađen u laboratoriji u privatnoj svojini, odnosno nije upisan u informacioni sistem covid.rs uz rezultat testa se mora posedovati izveštaj lekara iz kovid ambulante ili izveštaj o hospitalizaciji, otpusna lista, u kojima se potvrđuje dijagnoza bolesti kovid-19 u periodu kada je izvršeno testiranje, radi prihvatanja dokaza za potrebe oslobađanja od obaveze karantina/karantina u kućnim uslovima.

Uvažava se i pozitivan rezultat serološkog testiranja na Sars-KoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) urađen u nekoj od laboratorija u javnom vlasništvu, ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja.

KOMENTARIŠI