KAZNE za nesavesne građane i organizacije koje zagađuju zelene površine

KAZNE za nesavesne građane i organizacije koje zagađuju zelene površine

Širom sveta juče je obeležen Svetski Dan šuma, 21. mart, koji je 1971. godine ustanovila Generalna skupština Evropske konfederacije za poljoprivredu, kako bi se povećala svest svetske javnosti o značaju i ulozi šuma za čoveka.

Nakon toga je i Generalna skupština Ujedinjenih Nacija 2012. donela odluku da se Međunarodni dan šuma obeležava svake godine 21. marta, na dan prolećne ravnodnevnice na severnoj hemisferi, odnosno na dan jesenje ravnodnevnice na južnoj hemisferi.

Prema saopštenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije, „Šuma i energija“ je tema ovogodišnjeg obeležavanja Dana šuma, budući da je energija dobijena iz šuma najveći izvor obnovljive energije koji se koristi širom sveta i čini oko 40 odsto snabdevanja iz obnovljivih izvora.

Posađeno drveće i šume u gradovima, kako objašnjavaju iz Zavoda, omogućavaju smanjenje troškova za struju, spuštajući temperaturu od dva do čak osam stepeni Celzijusa, čime smanjuju potrebu za korišćenjem rashladnih uređaja i do 30 odsto, ukoliko je strateški sađeno u urbanim područjima.

Podaci Zavoda za zaštitu prirode pokazuju da Srbija spada u srednje šumovite zemlje sa prosečnom pokrivenošću šumskom vegetacijom.

Srbija trenutno ima 30 odsto površine pod šuma, a nacionalnom Strategijom pošumljavanja teži se da se taj procenat podigne na oko 42 odsto do 2050. godine.

Ukupna površina pod šumama u Srbiji je 2.254.000 hektara, od čega je 53 odsto državnih šuma, a 47 odsto privatnih.

U šumama Srbije prisutno je 49 vrsta drveća, od čega je 40 lišćarskih, a devet četinarskih.

Juče je gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović najavio da će komunalna inspekcija vršiti kontrole i kažnjavati nesavesne građane i organizacije koje zagađuju zelene površine. Dok će se preko Javnih radova angažovati lica koja će čistiti zelenilo i koje će generalno unaprediti higijenu u gradu i okolini. Takođe ove godine će se  čistiti divlje deponije na teritoriji Grada Požarevca, intenzivnije nego prethodnih godine.

KOMENTARIŠI