Kontrola unutrašnjih instalacija grejanja

Kontrola unutrašnjih instalacija grejanja

Obaveštavaju se kupci toplotne energije da iskoriste vreme dok je toplifikacioni sistem u režimu mirovanja za kontrolu unutrašnjih instalacija grejanja u svojim objektima.
Ukoliko pri tome uoče curenja ili kvarove, potrebno je da iste saniraju, kako bi novu grejnu sezonu dočekali sa ispravnim instalacijama.
Za eventualne potrebe pražnjenja instalacija mogu se obratiti službi održavanja JP Toplifikacija Požarevac.

KOMENTARIŠI