Ogranak TE-KO Kostolac Javnog preduzeća Elektroptivreda Srbije raspisao je tender za izradu projekta za izgradnju kontrolnog centra i prostorija elektro održavanja na površinskom kopu Drmno.

Ovim projektom, kako se navodi u dokumentaciji, treba prikazati budući razvoj Sektora elektro održavanja u pravcu centralizovane kontrole nad funkcionisanjem elektro opreme sistema i trafostanica. Takođe, treba uzeti u obzir realno potreban prostor za smeštaj rukovodeće strukture, šefova radionica, pratećeg tehničkog osoblja i opreme.

Kako se ističe, objekat treba da bude u skladu sa trendom porasta potreba nastao uvođenjem savremenih tehničkih rešenja na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji i prelaskom na godišnji proizvodni nivo uglja od 12 miliona tona.

Centar je potrebno projektovati za vremenski period do kraja eksploatacije uglja na PK Drmno.

Dodatno, objekat će biti izložen jakim udarima vetra, niskih temperatura te je potrebno da se projektuje i pozicionira u skladu sa nametnutim uslovima, kao i u skladu sa ekološkim normama u Srbiji.

Rok za ponude je 29. oktobar do 10.30 sati. Otvaranje ponuda držaće se istog dana u 11 sati.

KOMENTARIŠI