Kostolački odbornici jednoglasno usvojili Rebalans 1

Kostolački odbornici jednoglasno usvojili Rebalans 1

  1. Doneta Odluka o izmenama Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu – Rebalans 1 sa finansijskim planovima

a) Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Predsednik i Veće Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu – Rebalans 1;

b) Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Skupština Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu – Rebalans 1 i

v) Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Organ Uprave Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu – Rebalans 1;

  1. Doneta Odluka o završnom računu Gradske opštine Kostolac za 2016. godinu;
  2. Doneto Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktorke Ustanove Kulturno – sportski centar „Kostolac“ u Kostolcu;
  3. Doneto Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Kulturno – sportski centar „Kostolac“ u Kostolcu.

ZA Odluku o izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu – Rebalans 1  glasali su svi odbornici kostolačke Skupštine. Budžet Gradske opštine Kostolac sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 320.081.264,00 dinara, rashoda i izdataka u iznosu od 330.438.763,00 dinara, što znači da je ovim Rebalansom budžeta planiran budžetski deficit u iznosu od 10.357.499,00 dinara. Finansiranje kompletnog budžetskog deficita obezbediće se iz neutrošenih sredstava iz prethodnih godina.Prihodi i primanja koji su planirani Rebalansom budžeta obezbediće se transferom od drugih nivoa vlasti i iznose 315.753.211,00 dinara, od toga kapitalni transfer u iznosu od 184.794.087,00 dinara i transfer za tekuće poslovanje u iznosu od 130.959.124,00 dinara.

Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac, izneo je informacije o sredstvima koja će biti finansirana iz budžeta grada i Fonda za zaštitu životne sredine.Istakao je da će sredstvima iz Fonda za zaštitu životne sredine biti finansirano, između ostalog odnošenje i deponovanje komunalnog otpada, uređenje i čišćenje divljih deponija, izgradnja sistema sakupljanja otpadnih voda u Užičkoj ulici, zaštita površinskih voda u naselju Klenovnik, izgradnja potpornog zida u naselju Kanal, uređenje javno zelenih površina na teritoriji grada, rekonstrukcija javne rasvete – postavljanje led rasvete u funkciji zaštite životne sredine, popločavanje trotoara u ulici Bože Dimitrijevića, kompletna rekonstrukcija kolovoza i trotoara u ulici Bože Dimitrijevića od semafora do Sportske hale.Takođe, ovim sredstvima je predviđeno i presvlačenje određenih ulica u naseljima koja pripadaju teritoriji Gradske opštine Kostolac. Kao jedan od važnijih projekata predsednik Savić je naveo i uređenje prostora ispred stadiona “Bora Beka“  između osnovne škole i Doma omladine, ali i uređenje atletske staze i tribina. Predsednik je takođe govorio i o korišćenju sredstava koja se nalaze u budžetu grada Požarevca, a koja su namenjena Gradskoj opštini Kostolac. Među najvažnijim, Savić je izdvojio izradu detaljnog Plana regulacije pristaništa u Kostolcu, zatim sredstva za izradu projektne dokumentacije za vrtić u Kostolcu, za eksproprijaciju zemljišta za lokaciju mesnog groblja u selu Kostolac, adaptaciju krova na vrtiću “Majski cvet“, za funkcionisanje izdvojenog odeljenja Centra za socijalni rad, izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kružne raskrsnice (Prim, Stari Kostolac i Kostolac), projektno-tehničkedokumentacije pešačko – biciklističke staze Požarevac – Kostolac.

Kostolački odbornici jednoglasno su usvojili i Odluku o završnom računu Gradske opštine Kostolac za 2016. godinu.

Na ovom zasedanju jednoglasno je doneta i Odluka o imenovanju Jelene Šamanc na funkciji  direktora Ustanove Kulturno – sportskog centra “Kostolac“ . Ovom prilikom Jelena Šamanc je istakla da je glavni cilj Ustanove Kulturno -sportskog centra “Kostolac“ razvijanje vrednosti kulture i sporta, kao i podsticanje dece i mladih na stvaralaštvo, kreativnost, a pre svega na zdrav način života.

Skupštini je prisustvovao 21 odbornik, a predsedavao je Nenad Marković.

KOMENTARIŠI