LPA: Ističe rok za podnošenje poreskih prijava

LPA: Ističe rok za podnošenje poreskih prijava

Foto: B.P.

Lokalna poreska administracija Grada Požarevca obaveštava sugrađane, poreske obveznike da je rok za podnošenje poreskih prijava za nastanak bilo kakvih promena koje utiču na obračun poreza za 2024. godinu, 31.01.2024. godine.

Sugrađani koji još nisu poreski obveznici a treba da prijave svoju imovinu, trebalo bi da znaju da su rokovi precizirani čl. 33v Zakona o porezima na imovinu, što znači da je Obveznik poreza dužan da podnese prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od nastanka poreske obaveze. (osim u slučaju iz čl. 33b st. 1. do 8. Zakona o porezima na imovinu.

Prijave se podnose na obrascu PPI-2.

KOMENTARIŠI