Na Površinskom kopu „Drmno“ nastavljen je trend dobre proizvodnje otkrivke.

Tokom maja otkopano je 3.803.200 kubika jalovine, što je za 11 odsto više od plana. Za pet meseci rada otkopana su 19.349.323 kubika čvrste mase, što je za četiri odsto više za ovaj vremenski period.

U maju je rudarskom mehanizacijom za iskopavanje uglja ostvarena proizvodnja od 504.116 tona. Treba reći da je ugljeni sistem u prošlom mesecu radio 18 dana zbog planiranih remontnih aktivnosti, koje treba da se završe do 20. juna, za kada je najavljen početak proizvodnje uglja.

Na deponijama uglja na kraju maja deponovana je planirana količina sitnog uglja, dovoljna za nesmetan rad sva četiri bloka. Za potrebe rada TE „Morava“ u Svilajncu i TENT u Obrenovcu u ovom periodu prevezene su 133.092 tone uglja.

Od početka godine na Površinskom kopu „Drmno“ iskopane su ukupno 3.574.054 tone uglja, što je u skladu sa potrebama termoenergetskih kapaciteta instalisanih u Kostolcu.

KOMENTARIŠI