Foto: MUP video screenshot

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu procesuiralo je B. M. iz Požarevca (47) zbog krivičnog dela polnog uznemiravanja, oglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora, a uz to mu je izrečena i mera bezbednosti zabrane komunikacije sa oštećenom.

Njemu se stavlja na teret da je 15. jula 2022. godine, oko 3 i 30, u Smederevu, polno uznemiravao oštećenu koja je u vreme izvršenja krivičnog dela imala tek navršenih 18 godina, na taj način što je najpre počeo da je prati Ulicom 16. oktobra, a na sebi je imao samo majicu dok je u donjem delu tela bio nag, zbog čega je ona počela da trči ka ulazu svoje zgrade. Kada ju je sustigao i približio se na razdaljinu od oko dva metra, držeći u ruci svoj polni organ, oštećena je počela da vrišti i nastavila da beži, nakon čega je i osuđeni otrčao u suprotnom pravcu.

Prema odredbama Krivičnog zakonika, polno uznemiravanje jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, navodi se u današnjem saopštenju Osnovnog javnog tužlaštva u Smederevu.

KOMENTARIŠI