Pored ove tačke, usvojene su i Izmena Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac za 2017. godinu kao i Predlog Odluke o izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Data je i saglasnost na rebalans programa poslovanja za 2017. godinu javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća “Toplifikacija”, “Ljubičevo”, “Vodovod i kanalizacija”, “Komunalne službe”, “Parking servis”.

Za direktora JKP “Parking servis” izabrana je Marija Papović, koja je na ovu funkciju došla iz VD statusa.

Smanjenje prihoda u budžetu usledilo je, između ostalog, zbog neostvarenih prihoda od prodaje pokretne imovine u iznosu od 157 miliona dinara i primanja od prodaje zemljišta u iznosu od 145 miliona dinara.

Kako je objasnio zamenik gradonačelnika, Saša Pavlović, reč je o pokretnoj imovini Fabrike šećera. Pored toga što je u četiri navrata oglašena prodaja, nije bilo ponuđača. Pokretna Imovina se tiče onoga što smo zatekli prilikom kupovine, istakao je Pavlović i dodao da bi prodajom celokupne pokretne imovine grad trebalo da povrati uložen novac, pa čak i zaradi. On se pohvalio da je evidentan skok prihoda od poreza na zarade. U predlogu budžeta su izvršene intervencije u smislu smanjenja rashoda za iznose novca preostalog nakon sprovedenih javnih nabavki i izvršenog posla, kao i povećanja rashoda na ime otpremnina za racionalizaciju broja zaposlenih i na osnovu zahteva budžetskih korisnika.

Ovim rebalansom budžeta odustalo se od izgradnje pešačko – biciklističke staze u Moravskoj ulici (5 miliona dinara), potom od asfaltiranja ulice Nova 4- Ilije Gojkovića (16. miliona dinara), radova na ojačavanju kolovozne konstrukcije asfaltiranja i popločavanja trotoara u Partizanskoj ulici, od Lole Ribara do Dalmatinske ulice (21, 6 miliona dinara) i izgradnje MBTS 10 /0,4 2×1000 kVA u Šećerani u Požarevcu sa dva 10 kV podzemna voda (25,5 milona dinara).
Novi projekti u budžetu su asfaltiranje Hajdučke ulice u MZ Čačalica za 8 miliona dinara, kao i popločavanje trotoara u delu ulice Bože Dimitrijevića u Kostolcu za 5 miliona dinara.

Nakon današnjeg rebalansa ukupan budžet grada je 4,246 milijarde dinara.

Inače sednica je završena za nešto više od dva sata. Razlog tome je pored ekspeditivnosti odbornika, i elektronski sistem rada i glasanja, koji je uveliko ubrzao rad lokalnog parlamenta.

 

KOMENTARIŠI