Na sednici Skupštine Grada Požarevca usvojen završni račun budžeta za 2016. godinu

Na sednici Skupštine Grada Požarevca usvojen završni račun budžeta za 2016. godinu

Na ovoj sednici odbornici Skupštine Grada Požarevca usvojili su Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca za 2017. godinu.

Ovim programom omogućuje se konkurisanje za sredstva kod ministarstva Poljoprivrede kako bi se nastavilo sa tendencijom širenja uređenja atarskih puteva, kojih je prošle godine urađeno 28 kilometara.

Podsećamo da od 2012. do 2015. godine ovaj program nije bio usvajan i da time grad nije bio u mogućnosti da uredi nekoliko desetina kilometara puta.

U posmatranom periodu januar-decembar 2016. godine budžet Grada Požarevca ostvario je prihode i primanja u i iznosu od 2 milijarde 941 milion i 256 hiljada dinara, rashode i izdatke u iznosu od 2 milijarde 839 miliona i 61 hiljadu dinara i budžetski suficit od 102 miliona i 195 hiljada dinara.

Ukupni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva u 2016. godini planirani su u iznosu od 4 milijarde 183 miliona 688 hiljada dinara, a ostvareni u iznosu od 111,39 odsto.

Ukupni rashodi i izdaci za 2016. godinu planirani su u iznosu od 4 milijarde 183 miliona i 688 hiljada dinara, a ostvareni u iznosu od 3 milijarde 68 miliona 332 hiljade dinara odnosno 73,34 odsto.

Na ovoj sednici izabrana je direktorka Centra za socijalni rad Tatjana Rajić, koja je do sada vršila funkciju V.D. direktora.

KOMENTARIŠI