Nov rendgen za Dom zdravlja Požarevac

Nov rendgen za Dom zdravlja Požarevac

Dom zdravlja „Požarevac“ okončao je javnu nabavku za kupovinu digitalnog rendgen-aparata za snimanje koštanog sistema, po ponuđenoj ceni od 13.974.000 miliona dinara.

Od pristigle dve ponude, jedna je odbačena jer je cena bila 19 miliona, bez uračunatog poreza.

Zbog toga je odabrana beogradska firma „Alpha Imaging“, koja je ponudila cenu od približno 14 miliona, sa uračunatim porezom. Rok isporuke je 90 dana od dana potpisivanja ugovora, a garantni rok je 12 meseci.

KOMENTARIŠI