NOVA MOBILNA APLIKACIJA ELEKTRONSKE UPRAVE: Plaćanje poreza na klik

NOVA MOBILNA APLIKACIJA ELEKTRONSKE UPRAVE: Plaćanje poreza na klik

Putem aplikacije Moja LPA omogućen je upit stanja za porez na imovinu korišćenjem korisničkog imena i lozinke.

SVI poreski obveznici od danas putem mobilne aplikacije Moja LPA (lokalna poreska administracija), mogu da pošalju centralizovani upit stanja za porez na imovinu za teritoriju cele Srbije putem mobilnog telefona. Aplikacija je besplatna i dostupna je i za Android i iOS korisnike.

Putem aplikacije Moja LPA omogućen je upit stanja za porez na imovinu korišćenjem korisničkog imena i lozinke, a zahtev za dodelu istih mogu se podneti u nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji. Ukoliko je neko obveznik u više lokalnih administracija, nalog je dovoljno otvoriti samo u jednoj.

Puštanjem u rad portala jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije lpa.gov.rs početkom ove godine, građanima, privredi i državi omogućeno je da na klik dođu do informacija o svom porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima, da podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica, kao i da elektronski plate nastale obaveze. Naši građani koji žive u inostranstvu mogu na lak, brz i besplatan način da provere svoje poreske obaveze i izmire ih. Do sada je putem portala LPA imovinu elektronskim putem prijavilo gotovo 55.000 pravnih i 350 fizičkih lica, dok je broj transakcija elektronskih plaćanja nekoliko stotina.

KOMENTARIŠI