Foto: Pixabay // ilustracija

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Kako je saopštila Vlada Srbije, time se omogućava da strani državljani, u jedinstvenom postupku, ostvare istovremeno pravo na privremeni boravak i rad u Srbiji, kroz jedinstven postupak potrebne provere vezane kako za odobrenje privremenog boravka tako i radne dozvole.

Nakon toga, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, izdaje se jedinstvena dozvola.

“Izdavanje jedinstvene dozvole, odnosno dozvole za boravak i rad, u potpunosti je digitalizovan, s obzirom na to da se taj zahtev može podneti isključivo elektronskim putem. Takođe, jedinstveni veb portal sadržaće na jednom mestu sve informacije u vezi sa ulaskom, boravkom i radom stranaca u Srbiji”, saopštila je Vlada Srbije.

KOMENTARIŠI