NOVOGODIŠNJI NAGRADNI KONKURS: “Srbija velikog srca”

NOVOGODIŠNJI NAGRADNI KONKURS: “Srbija velikog srca”

Humanitarna organizacija za regionalnu podršku osobama sa invaliditetom
“Srbija velikog srca” raspisuje Nagradni likovni konkurs za osobe sa
invaliditetom sa prostora bivše Jugoslavije, kao nastavak delovanja
programa Iznajmljivači velikog srca.

Cilj Nagradnog konkursa je podrška osobama sa invaliditetom i njihovoj
borbi da žive dostojanstveno, kvalitetnim životom, da budu ohrabrene da
stvaraju i oglašavaju se, da budu vidljive i poštovane u javnosti. Verujemo
da je likovni izraz blizak većini, kao i da blagotvorno deluje i na stvaraoca i
na publiku.

Isto tako, nadamo se da će ova akcija pomoći promociji i afirmaciji osoba sa
invaliditetom i u umetničkim krugovima i da će možda nekoj od njih to biti
životna prilika da se ostvari kao umetnik. Zato vas molimo za medijsku
podršku kako bi Konkurs bio dostupan što većem broju udruženja za
podršku, njihovim članovima, školama i predškolskim ustanovama, kao i
pojedincima.

Pravo učešća imaju sva deca i odrasle osobe sa invaliditetom koje pošalju
svoj rad do 19.12.2018. godine, osim članova Upravnog odbora i njihovih
porodica.

Uslovi Konkursa sa temom “Moj svet”:
– Radovi moraju stići neoštećeni, sa podacima o autoru na poleđini (ime
i prezime, datum rođenja, adresa i broj telefona, e-mail adresa) uz
overeu kopiju poslednjeg specijalističkog nalaza, ne starijeg od
godinu dana, ili Rešenja o tuđoj nezi i pomoći
– Tehnike podrazumevaju crtež (tuš, grafit, flomasteri, drvene boje…),
sliku (tempere, vodene boje, akrilne ili uljane boje…), kolaž, mozaik
ili fotografiju, bilo kog formata
– Na Konkursu autor može učestvovati slanjem jednog rada
– Radovi se ne vraćaju autorima i ostaju u vlasništvu Humanitarne
organizacije za potrebe promocije rada, kao i položaja osoba sa
invaliditetom.

Nagrade:
1. Besplatan sedmodnevni odmor (smeštaj) za autora i članove bliže
porodice
2. Paket materijala za dalji likovni rad autora
3. Kreativni paket u skladu sa uzrastom i invaliditetom autora
Kriterijumi za procenu radova su uzrast, vrsta i stepen invaliditeta, kao i
samostalnost u izradi.

Radove slati na adresu:
Humanitarna organizacija “Srbija velikog srca”
(za Nagradni konkurs)
Kneza Lazara 82
12 220 Veliko Gradište
Srbija

KOMENTARIŠI