O projektu predodvodnjavanja kopa „Drmno“: Grade se novi bunari

O projektu predodvodnjavanja kopa „Drmno“: Grade se novi bunari

Završeno bušenje 48 bunara u sklopu linije za predodvodnjavanje kopa „Drmno“

Ispred fronta rudarskih radova grade se novi bunari za dubinsko predodvodnjavanje, kao i primarni i magistralni cevovodi. Grade se i drugi infrastrukturni objekti i uklanjaju prirodne prepreke u zoni „Hrastovače“.

– Završeni su radovi na bušenju 48 bunara u sklopu LC XV linije bunara sa pratećom infrastrukturom. Gradimo nasip za postavljanje primarnog cevovoda na koji će biti priključeni izbušeni bunari. Primarni cevovod duži je od četiri kilometra. Ukupan kapacitet bunara za predodvodnjavanje u sklopu ove linije iznosi oko 440 litara vode u sekundi. Radovi na izgradnji ovog objekta biće završeni najkasnije za dva meseca – rekao je Mladen Vojnić, vodeći inženjer hidrogeološkog nadzora u ogranku „TE-KO Kostolac“.

Mladen Vojnić, Foto: Energija Kostolac

On dodaje da će radovi na izgradnji LC XV linije bunara početi tokom narednih meseci, odnosno po završetku javne nabavke i potpisivanja ugovora s izvođačem radova. U sklopu ove linije biće izgrađen 61 bunar, a ukupna dužina XVI linije iznosi blizu pet kilometara.

Uporedo sa ovim poslovima, radi se na probijanju i formiranju trase za izgradnju zapadnog gravitacionog cevovoda kojim će se sve ispumpane vode iz novih, kao i nekih starih bunara, odvoditi van kontura kopa u predviđene objekte i kanale. Prečnik cevi je 1.200 milimetara, a njihov kapacitet je 1.000 litara u sekundi. Kako se proizvodnja uglja na PK „Drmno“ iz godine u godinu sve više približava Dunavu, pitanje izgradnje i funkcionisanja objekata za predodvodnjavanje i zaštitu kopa od podzemnih voda ima sve veći značaj.

Izgradnja trase zapadnog gravitacionog cevovoda, Foto: Energija Kostolac

Kiše usporile radove

Ove godine, u skladu sa investicionim planom, započeli su radovi na istražnom bušenju duž trase budućeg vodonepropusnog ekrana, koji će se graditi u cilju zaštite ugljenog ležišta „Drmno“ od Dunava duž korita reke Mlave. Prema Vojnićevim rečima, do sada je urađeno 60 istražnih i pijezometarskih bušotina, od 138, koliko je projektom predviđeno. Urađena su i dva od 24 bunara. Vojnić naglašava da su radove na istražnom bušenju usporili veoma loši vremenski uslovi tokom proteklog perioda i težina terena u zoni izvođenja radova.

KOMENTARIŠI