Obaveštenje u vezi izmene Odluke o organizaciji rada Centra za socijalni rad...

Obaveštenje u vezi izmene Odluke o organizaciji rada Centra za socijalni rad za vreme vanrednog stanja

Foto: Urban City / B.P.

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju vanrednog stanja („Sl.gl.RS“ br.29/20), radi sprečavanja širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i uredbom Vlade Republike Srbije o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl.gl.RS“ br.31/20), Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS (Sl.gl.RS br.39/20 i 40/20, Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenim prostorima (Sl.gl.Rs br.39/20) drugih odluka i mera nadležnih organa za vreme vanrednog stanja, a na osnovu ovlašćenja kojima raspolaže, Direktorka Centra za socijalni rad Požarevac je dana 23.03.2020 godine donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju rada Centra za socijalni rad Požarevac za vreme vanrednog stanja.

Izvod iz Odluke:

1. Radno vreme u Centru za socijalni rad Požarevac za vreme vanrednog stanja iznosi 40 časova nedeljno i odvija se pet radnih dana u nedelji, od ponedeljka do petka
2. Rad se organizuje u jednoj smeni u prostorijama sedišta Centra za socijalni rad u Požarevcu, ul. Moše Pijade 27, po 08.30-16.30 časova dnevno, sa minimalnim brojem izvršioca i kroz pripravnost i rad po pozivu, kao i kroz rad od kuće i to:

Od 08.30-16.30 časova u prostorijama Centra za socijalni rad Požarevac

Rad od kuće obavlja se radnim danima u trajanju od 8 časova dnevno, u skladu sa rešenjem o radu od kuće.

3. Posle 16.30 časova radnim danima, i za vreme vikenda i neradnim danima obavlja se samo rad kroz pripravnost i rad po pozivu policije (dežurstvo)
4. Za vreme trajanja vanrednog stanja obustavlja se rad u ovom Centru putem neposrednog kontakta sa korisnicima, de se dalji rad sa njima nastavlja putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem
5. Obustavlja se prijem korisnika Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, a radnici se raspoređuju u skladu sa Odlukom i potrebama Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Požarevca.

Zaposlenima koji obavljaju pripravnost i rad po pozivu, odnosno neodložne intervencije radnim danima i za vreme vikenda kretanje van kućnog prostora i izlazak na ulice posle 16.30 časova, u vremenu od 16.30 -05.00 časova narednog dana, obavlja se isključivo po pozivu i uz asistenciju policije i u saglasnosti sa merama i dozvolama nadležnih organa.

Navedeno radno vreme u prostorijama Centra za socijalni rad Požarevac, primenjivaće se do eventualnog donošenja nove naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, nakon čega će se trajanje radnog vremena u prostorijama Centra, automatski uskladiti sa naredbom, i isto trajati najduže do pola sata pre časa početka zabrane kretanja.

U skladu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja bolesti, imajući u vidu cilj efikasnije zaštite zaštite svih građana, mole se građani da svoje zahteve i ostala pismena akta dostavljaju putem pošte, na adresu: Moše Pijade br.27, nakon čega će u toku postupka biti pozvani telefonskim ili elektronskim putem.

Upravni akti po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i sl.podnosiocima zahteva biće dostavljani putem pošte, tj.na kućnu adresu.

Prijem pismena preko pošte i telefonskih poziva će obavljati i Kancelarija Centra za socijalni rad Požarevac, u Kostolcu i to u periodu od 09.00-14.00, a takođe bez neposrednog rada sa korisnicima

Telefoni i mail adrese dostupni građanima u periodu od 07.00-19.30 časova, radnim danima su: 012/223-681; 531-601; 531-602; faks: 012/224-630, tel. Kancelarije u Kostolcu 012/240-100, e-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs i centarzasocijalniradpo@gmail.com

KOMENTARIŠI