Termoelektrane u ogranku „TE-KO Kostolac“ premašile su u januaru proizvodne planove za 8,2 odsto i elektroenergetskom sistemu predale više od 656 miliona kilovat-sati električne energije. Kostolački termokapaciteti proizveli su tokom prvog meseca 2017. oko 50 miliona kilovat-sati više nego što je planirano. Visoka pouzdanost termokapaciteta u zimskom periodu predstavlјa nastavak odličnih rezultata ostvarenih prošle godine, kada je zabeležena rekordna proizvodnja.

U Termoelektrani „Kostolac A“ tokom januara proizvedeno je oko 193 miliona kilovat-sati električne energije, odnosno oko četiri odsto više od plana. Blok A1 je proizveo oko 57,9 miliona kWh, dok je blok A2 ostvario proizvodnju koja premašuje plan za 7,5 odsto i iznosi više od 135 miliona kWh električne energije. U TE „Kostolac B“ tokom januara je ostvarena proizvodnja koja za 10,1 odsto premašuje plan i isporučeno je 463 miliona kilovat-sati, odnosno za oko 42 miliona kWh više nego što je predviđeno. Za pouzdan rad blokova tokom ledenih dana januara zaslužni su zaposleni u sektorima proizvodnje i održavanja.

Radomir Perić, šef službe proizvodnje u TE „Kostolac B“, rekao je da blokovi B1 i B2 rade sa zavidno visokim nivoom pogonske spremnosti.

– Blok B1 radio je neprekidno tri meseca, od 11. novembra prošle godine do 11. februara ove godine, što je najduži period u kontinuitetu kad je reč o ovom bloku – istakao je Perić. – Prošla godina bila je veoma uspešna za TE „Kostolac B“. Plan proizvodnje je premašen, blok B1 bio je na mreži 7.515 sati, dok je blok B2 bio na mreži 7.730 sati. Imali smo zastoje i zbog remonta i drugih okolnosti, ali ovo je bio izuzetan rezultat, što se vidi i po ostvarenoj proizvodnji. I početak 2017. karakteriše dobar rad naših termokapaciteta.

KOMENTARIŠI