Održana 13. sednica Skupštine opštine Malo Crniće, usvojen drugi rebalans budžeta

Održana 13. sednica Skupštine opštine Malo Crniće, usvojen drugi rebalans budžeta

Sednica je održana u sali Skupštine opštine, u ponedeljak, 27. novembra u 13,00 časova

Na trinaestoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće bilo je 15 tačaka i to:

Planovi

1. Razmatranje Kadrovskog plana o izmenama i dopunama Kadrovskog plana organa
opštine Malo Crniće za 2017. godinu,

Odluke

2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu
opštine Malo Crniće za 2017. godinu – DRUGI REBALANS,
3. Odluka o Opštinskoj upravi opštine Malo Crniće,
4. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
5. Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu
6. Pravilnik o naknadama troškova i drugim primanjima zaposlenih, imenovanih,
izabranih, postavljenih i drugih angažovanih lica u organima opštine Malo
Crniće,

Rešenja

7. Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Toponica,
8. Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Toponica,
9. Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ „Moša Pijade“ Malo Crniće,
10. Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Moša Pijade“ Malo Crniće,
11. Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog
preduzeća „Čistoća-Malo Crniće“ Malo Crniće,
12. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća-Malo
Crniće“ Malo Crniće,
13. Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije opštine Malo Crniće,
14. Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Malo Crniće,

15. Odbornička pitanja.

Po završetku sednice, održana je konferencija za medije.“Kadrovskim planom planira se upošljavanje tri nova lica na neodređeno vreme, jednog lica sa visokom stručnom spremom i dva lica sa srednjom stručnom spremom. Na određeno vreme biće angažovano jedno lice u kabinetu predsednika Opštine i dva lica zbog povećanog obima posla u organizacionim jedinicama Opštinske uprave. U ovoj godini prestao je radni odnos za troje zaposlenih zbog odlaska u starosnu penziju i jednom licu zbog smrti. Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih dozvoljeno je angažovanje lica na određeno vreme do 10 procenata od ukupnog broja zaposlenih u organu”, rekla Goranka Stević, predsednica Skupštine opštine malo Crniće.

Predsednik Opštine Mališa Antonijević istakao je da je za revitalizaciju spomenika kulture iz budžeta opštine izdvojeno 5,3 miliona dinara i da su u toku radovi u Salakovcu, Toponici i na Vranjevcu:

– Zahvaljujući izvanrednoj saradnji sa predstavnicima Elektromorave privode se kraju radovi na niskonaponskoj mreži u naselju Smoljinac, koji su koštali 12.373.808 dinara, a učešće Opštine je bilo 4.272.000 dinara. Na taj način obezbeđeno je stabilno snabdevanje ovog naselja električnom energijom iz dva pravca. U decembru se završava javna nabavka za asfaltiranje sportskih terena u vrednosti od 1.620.000 dinara u naseljima Kula, Crljenac i Kalište i ukoliko zbog vremenskih uslova radovi ne mogu biti završeni do kraja godine, prihvatićemo ukoliko bude ponuđača, da ti radovi budu izvedeni u 2018. godini. Trudimo se da građevinsku sezonu što je moguće više produžimo i do kraja godine što više posla odradimo. Takođe, mesne zajednice su već počele da predaju svoje finansijske planove i kapitalne investicije za 2018. godinu, kako bi naredne godine imali gotove projekte za apliciranje kod određenih ministarstava. Trudićemo se da sve ono što je zacrtano i obećano, bude i urađeno, rekao je Predsednik Opštine Malo Crniće Mališa Antonijević.

Opširnije u audio formatu:

https://soundcloud.com/urban-city-radio/13-sednica-malo-crnice

 

KOMENTARIŠI