Održana 15. sednica Skupštine opštine Malo Crniće

Održana 15. sednica Skupštine opštine Malo Crniće

15 sednica sadržala je ukupno 15 tačaka

Sednica je održana u sali Skupštine opštine, u ponedeljak, 29. januara u 13,00 časova.

Na 15. sednici Skupštine opštine Malo Crniće bilo je 15 tačaka i to:

Izveštaji i Planovi

1. Razmatranje Izveštaja o radu Predsednika opštine Malo Crniće i Opštinskog veća opštine Malo Crniće u 2017. godini,
2. Razmatranje Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće u 2017. godini,
3. Razmatranje Završnog izveštaja o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Petrovac“ u toku 2017. godine,
4. Razmatranje Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Malo Crniće,
5. Razmatranje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Malo Crniće za 2018. godinu,

Odluke

6. Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Malo Crniće,
7. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Malo Crniće,
8. Odluka o proširenim pravima i oblicima socijalne zaštite građana opštine Malo Crniće,
9. Odluka o realizaciji budžeta opštine Malo Crniće u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu,
10. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama,
11. Autentično tumačenje odredaba člana 2. i člana 3. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u 2017. godini,
12. Odluka o organizovanju Predškolske ustanove „14. oktobar“ Malo Crniće,

Rešenja

13. Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Milisav Nikolić“ Boževac,
14. Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Milisav Nikolić“ Boževac,

15. Odbornička pitanja.

Po završetku sednice koja je bila prva sednica u 2018. i koja je ponovo bila efikasna medijima su se obratili Goranka Stević, predsednica Skupštine opštine Malo Crniće i Mališa Antonijević, predsednik opštine Malo Crniće.

Antonijević se osvrnuo na tačke pojedinačno i objasnio značaj donetih odluka na današnjoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće koje će najviše doprineti da žitelji ove opštine žive u još boljim uslovima. Opširnije preslušajte u audio prilogu:

 

KOMENTARIŠI