Održana 19. sednica Skupštine Grada Požarevca

Održana 19. sednica Skupštine Grada Požarevca

Odbornici SG Požarevca usvojili su izveštaj o polugodišnjem izvršenju budžeta, Slobodan Jović izabran je za direktora JKP „Komunalne službe“, razrešeni su i imenovani članovi Upravnih odbora ustanova, usvojeni su izveštaji o radu pojedinih ustanova i gradske uprave.

Odbornici SG Požarevca usvojili su izveštaj o polugodišnjem izvršenju budžeta, Slobodan Jović izabran je za direktora JKP „Komunalne službe“, razrešeni su i imenovani članovi Upravnih odbora ustanova, usvojeni su izveštaji o radu pojedinih ustanova i gradske uprave.

Slobodan Jović, Foto: Grad Požarevac

Najviše polemike sa opozicijom i pojedinim odbornicima SPS izazvala je tačka o izvršenju budžeta, u okviru koje je gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović rekao da je mnogo više urađeno nego što je prikazano na papiru, zatim je dodao:

„Svi oni koje žele da vide, vide da se radi kako u centru grada tako i na periferiji ali i po svim selima na teritoriji Grada Požarevca. Nedavno smo obišli radove u mestima koja gravitiraju ka kopovima i tamo se investira 220 miliona dinara u putnu mrežu. Konkretno obišli smo Drmno i Kličevac gde se izvode radovi u vrednosti oko 70 miliona dinara na asfaltiranju, ali to nije samo asfaltiranje već je u to uračunata i kompletna priprema pa se tek onda asfaltira kao i bankine i pristup domaćinstvima isto kao u gradu. Činjenica je da će u ove tri godine biti urađeno kilometara puteva koliko nije urađeno u prethodnih 15 godina pre našeg dolaska na vlast. Polugodišnji presek služi da bi se upravo videlo gde su problemi da li je to u javnim nabavkama, realizaciji ugovora ili finansijskom izvršenju, smatram da je ovde problem u finansijskom izvršenju i da izvođači radova rade dobro, u slučaju da ne rade dobro po zakonu se daje negativna referenca i onda više ne mogu učestvovati u nabavkama.

Bane Spasović, Foto: Grad Požarevac

Trenutno se izvode radovi u Ljubičevu vrednosti 70 miliona dinara, na gradskom zdanju se izvode radovi vrednosti preko 40 miliona dinara i za sada nije naplaćena nijedna privremena situacija, mnogo polemike je bilo oko radova na fasadi, samo 4 meseca je trajala analiza materijala na zgradi kako se ne bi dešavale situacije kao pre da posle pola godine godinu dana otpada fasada. To je urađeno po nalogu ministarstva, zatim prvo je bilo rečeno da se radi reparacija prozora pa se odustalo od toga pa je rečeno da se rade novi prozori. Ovakav slučaj nije samo za zgradu načelstva već se to dešava i na drugim lokacijama. Izvođači radova jednostavno nemaju dovoljno mašina i radnika da izvode svuda radove, ali šta to znači da im ne dozvolimo da učestvuju u javnim nabavkama i da se one nikada ne realizuju. Priča se kako je nekada bilo bolje izvršenje budžeta ali nije isto kada se realizuje 4 i 6 milijardi dinara. Kao što smo i rekli radi se planski nakon izgradnje fekalne i kišne kanalizacije u pojedinim delovima grada krenuće se sa asftiranjem kao što je PP odred, Ratarska i Brežanski put, neće biti slučaj kao pre da se asfaltira jedne godine pa da se cepa ulica da se postavljaju podzemne instalacije pa da se opet asfaltira. Napomenuo je još da se završava obilaznica ka Kostolcu, zatim da se svuda rade totalne rekonstrukcije saobraćajnice kao što je urađeno u Šumadijskoj ulici, Koste Abraševića i Knez Milošev Venac, a da će se tek videti kada se uradi PP odred i Brežanski put. Nastaviće se sa ulaganjem u poljoprivredu. Radi se na mnogo polja kao što je i zdravstvo. Planiraju se velika ulaganja u Dom zdravlja i za staro krilo bolnice a rešiće se pitanje deponije i vode.“

Foto: Urban City

Usvojene su i informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Požarevca kao i informacija o tehničkoj pripremljenosti škola za 2018/2019. školsku godinu.

KOMENTARIŠI