Održana 27. sednica Skupštine opštine Malo Crniće

Održana 27. sednica Skupštine opštine Malo Crniće

Foto: A.K.

U utorak, 06.avgusta, održana je 27. sednica Skupštine opštine Malo Crniće, na kojoj je usvojen drugi rebalans budžeta, kao i  odluke vezane za zoohigijenu, socijalnu i dečju zaštitu, saobraćaj, a usvojen je i izveštaj o poslovanju JKP „Čistoća“ Malo Crniće.

U okviru programa komunalne delatnosti, zoohigijena je pretrpela najviše, zbog procene nemogućnosti realizacije projekta azila za životinje. Kod programa zaštite životne sredine iznos se umanjuje za 890.000 dinara na ime uštede realizacije u odnosu na planirane aktivnosti. Sa druge strane, program organizacije saobraćaja i saobraćajne infrastrukture se uvećava za iznos od 13.134.000 dinara za realizaciju projekata asfaltiranja puteva i ulica u naseljima i održavanje putne infrastrukture od strane JKP „Čistoća“. Kod socijalne i dečije zaštite povećava se pozicija socijalne pomoći za 650.000 dinara na ime proširenih prava koje za opštinu obavlja Centar za socijalni rad.

JKP „Čistoća“ je pred odbornike Skupštine opštine izašlo sa izveštajem o poslovanju za 2018.godinu, i pokazalo da pod upraviteljskom palicom Miroslava Živojinovića posluje sa pozitivnim rezultatima i ostvaruje dobit, što su odbornici nagradili usvajanjem izveštaja JKP „Čistoća“.

“Najveći problem nam predstavlja mali broj izvršilaca, jer je zabrana zapošljavanja još uvek na snazi, ali uprkos svemu uspeli smo da poslovnu godinu završimo pozitivno” – rekao je Živojinović.

Foto: A.K.

Predsednik opštine Malo Crniće Mališa Antonijević skrenuo je pažnju da je u toku veliki broj javnih nabavki, i to : projektna dokumentacija za domove kultura u Smoljincu, Batuši, Aljudovu, Toponici, Crljencu, Salakovcu i Velikom Crniću, za održavanje upravne zgrade mlina, za uređenje platoa u Salakovcu i pešačke zone u Kobilju, za uređenje saobraćajnice u zoni OŠ „Moša Pijade“ u Malom Crniću i dve ulice u Salakovcu i Toponici, i još mnogo drugih.

Foto: A.K.

’’ U toku je javna nabavka za glavni projekat protivpožarne zaštite za idejni projekat kotlarnice u Opštini i ugovor je potpisan 6. avgusta sa firmom iz Užica. Istoga dana dostavljena je projektna dokumentacija za izgradnju sportske infrastrukture u naseljima Toponica, Veliko Crniće, Crljenac, Batuša, Kravlji Do, Boževac i Smoljinac. U toku su javne nabavke za radove na uređenju potoka Nikolinac i radove na bini Doma kulture u Boževcu, a rok za otvaranje ponuda je 12. avgust. Projekat sekundarne vodovodne mreže u Kuli je inoviran i čeka se građevinska dozvola da bi se raspisala javna nabavka za izvođenje radova. Takođe, okončana je i nabavka automobila za policijsku stanicu i rok za isporuku je 90 dana. U toku je potpisivanje ugovora za nabavku rizle za ulice po naseljima koja se radi preko JKP „Čistoća“. Završena je rekonstrukcija mostova u Velikom Crniću i Malom Crniću, očišćeni su kanali u Malom Gradištu i obavljeno je kopanje dela kanala u Batuši. Završen je krov na upravnoj zgradi mlina, asfaltiranje platoa ispred pogona  MR Grupe u Malom Crniću, uređenje propusta u Smoljincu pored crkve i asfaltiranje ulice u Kuli” –  rekao je predsednik opštine Malo Crniće Mališa Antonijević.

KOMENTARIŠI