Održano Savetovanje o učeničkim zadrugama u Požarevcu

Održano Savetovanje o učeničkim zadrugama u Požarevcu

Cilj učeničkih zadruga je podsticanja razvijanja pozitivnog odnosa učenika prema radu i profesionalne orijentacije, povezivanja nastave sa svetom rada, razvijanja svesti o odgovornosti za preuzete obaveze, kao i razvoja pozitivnog odnosa prema timskom radu i preduzetništvu

Foto: Urban City

Danas, 17.decembra u OŠ “Kralj Aleksandar I”, održano je Savetovanje o učeničkim zadrugama, koje je otvorio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović.

Pravilnik o učeničkim zadrugama se primenjuje od 5. maja 2018. godine

Cilj učeničkih zadruga je podsticanja razvijanja pozitivnog odnosa učenika prema radu i profesionalne orijentacije, povezivanja nastave sa svetom rada, razvijanja svesti o odgovornosti za preuzete obaveze, kao i razvoja pozitivnog odnosa prema timskom radu i preduzetništvu. 

Učenička zadruga obavlja delatnost koja se odnosi  na proizvodnju i prodaju proizvedenih finalnih proizvoda, izradu delova za finalnu proizvodnju u industriji i zanatstvu (samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima), izradu proizvoda i pružanje usluga za potrebe škole, prikupljanje sekundarnih sirovina; pružanje usluga trećim licima iz odgovarajućih oblasti i druge delatnosti kojima se unapređuje obrazovni i vaspitni rad škole i učenika.

Učeničkom zadrugom upravljaju zadrugari, koji imaju jednako pravo glasa po principu „jedan zadrugar – jedan glas” u skupštini učeničke zadruge.

BANE SPASOVIĆ

– Poput uvođenja dualnog obrazovanja, ovaj potez ministarstva prosvete i Vlade Srbije pruža ruku mladima i njihovoj želji da dokažu da imaju šta da pokažu. Već sada pozivam preduzimljive devojčice i dečake, da okupe svoje školske drugove i zajedno sa njima, roditeljima i nastavnicima počnu da se dogovoraju kojim bi se poslom mogli baviti u okviru učeničkih zadruga. Kao što znate, grad Požarevac i lokalna samouprava imaju službe i timove koji su na stalnoj usluzi domaćim privrednicima i stranim investitorima. Na kraju želim da pozdravim napore ministarstva prosvete na uvođenju učeničkih zadruga i zbog još jedne činjenice. Po završetku školovanja i učešća u učeničkim zadrugama, đaci će u rubrici “iskustvo” u svojoj radnoj biografiji imati itekako šta da upišu – zaključio je Spasović.

MLADEN ŠARČEVIĆ

– Nama su učeničke zadruge koncept koji imamo deceniju unazad, sad smo to uklopili u kompetencije predmeta. Uz dualno obrazovanje koje je, takođe, bilo kritikovano, da smo trapavo prepisali od drugih, nije istina. Napravili smo srpski model koji odgovara uslovima u privredi u Srbiji gde su većinom mala i srednja preduzeća i on se pokazao kao vrlo fleksibilan. Đačke zadruge biće kompanije unutar škole, pravno lice –  dodao je Šarčević.

Opširnije u audio prilogu (govore gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević:

KOMENTARIŠI