Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine, sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti kod 17,5 miliona ljudi svake godine. Svetska federacija za srce upozorava da najmanje 80% prevremenih smrtnih ishoda može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost).

 

Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom „Ojačajte svoje srce”, naglašavajući značaj zdravih stilova života, kao i značaj prevencije i kontrole faktora rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova u svim populacionim grupama. Pod okriljem članica i partnera Svetske federacije za srce, Svetski dan srca uključuje veliki broj aktivnosti, kao što su javne tribine, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja i slično.

Zabluda je da od bolesti srca i krvnih sudova obolevaju samo starije osobe, osobe muškog pola i ekonomski razvijeniji delovi stanovništva. Danas, nijedan stanovnik naše planete nije pošteđen od bolesti srca i krvnih sudova, bez obzira na to gde živi, kojeg je pola, uzrasta i socijalno-ekonomskog statusa.

Prema podacima Nacionalnog registra za akutni koronarni sindrom, od bolesti srca i krvnih sudova (KVB) tokom 2015. godine u Srbiji umrlo je 54.376 osoba. Bolesti srca i krvnih sudova, sa učešćem od 52,4% u svim uzrocima smrti, vodeći su uzrok umiranja u Srbiji. Ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti zajedno su vodeći uzroci smrtnosti u ovoj grupi oboljenja.

U Srbiji je 2015. godine, od akutnog koronarnog sindroma, kao najtežeg oblika ishemijske bolesti srca, umrlo 4852 osobe. Stopa smrtnosti od akutnog koronarnog sindroma u Srbiji iznosila je 42,7/100000 stanovnika.

Foto: Urban City

Prema rezultatima Analize zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji Braničevskog okruga za 2016. godinu, na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno na nivou domova zdravlja, Bolesti sistema krvotoka zauzimaju 2. mesto sa 11,51% od ukupnog broja lečenih lica, dok na nivou sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno bolničkog lečenja Bolesti sistema krvotoka zaušimaju 1. mesto sa 15,23% od ukupnog broja bolnički lečenih lica. U periodu od 2007. do 2016. godine.

Bolesti sistema krvotoka zauzimaju vodeće mesto u umiranju stanovništva na teritoriji Braničevskog okruga. Samo u toku 2016. godine, od Bolesti sistema krvotoka na teritoriji Braničevskog okruga umrlo je ukupno 1866 lica ili 58,37% od ukupnog broja umrlih.

Najznačajniji faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti – Većina kardiovaskularnih bolesti je uzrokovana faktorima rizika koji se mogu kontrolisati, lečiti ili modifikovati, kao što su: visok krvni pritisak, visok nivo holesterola, prekomerna uhranjenost / gojaznost, upotreba duvana, fizička neaktivnost i šećerna bolest. Međutim, postoje i neki faktori rizika koji se ne mogu kontrolisati, kao što su: godine starosti, pol, bolesti u porodici/genetski faktor.

Svetska federacija za srce vodi globalnu borbu protiv srčanih bolesti i moždanog udara, sa fokusom na zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje. Ova organizacija broji više od 200 članica i okuplja medicinske organizacije i fondacije za srce iz više od 100 zemalja sveta, usmeravajući aktivnosti na ostvarenje cilja Svetske zdravstvene organizacije da se za 25% smanje prevremeni smrtni ishodi od bolesti srca i krvnih sudova do 2025. godine.

Zavod za javno zdravlje Požarevac je ustanova čija je prioritetna aktivnost rad na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, koje se baziraju na prihvatanju zdravih stilova života i prevazilaženju rizičnog ponašanja, a sve u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja svih kategorija stanovništva.

Samo zajedničkim naporima možemo pomoći svim ljudima da vode bolji i zdraviji život sa zdravim srcem.

KOMENTARIŠI