Opština Malo Crniće dobija nove table sa kućnim brojevima i nazivima ulica

Opština Malo Crniće dobija nove table sa kućnim brojevima i nazivima ulica

Foto: Urban City // B.P.

Obaveštavaju se građani opštine Malo Crniće da će u mesecu februaru 2022. godine početi sprovođenje zamene i postavljanje novih tabli sa nazivima ulica i kućnim brojevima.

Opštinska uprava opštine Malo Crniće realizuje ove poslove na osnovu Odluke o određivanju naziva ulica u naseljenim mestima nateritoriji opštine Malo Crniće i u saradnji sa izvršiocem posla preduzećem „Epoha“ doo Požega.

Da bi se brže i efikasnije realizovali ovi poslovi neophodno je da građani omoguće pristup objektima na kojima se vrši prenumeracija, licima zaduženim za postavljanje tabli koji su u radnoj odeći sa vidno obeleženim logom preduzeća „Epoha“ i koji će posedovati potvrdu za obavljanje usluga.

Svako skidanje, uništavanje ili narušavanje izgleda table sa kućnim brojem kao i onemogućavanje postavljanja table sa kućnim brojem na objektu predstavlja prekršaj prema članu 35.Zakona o registru prostornih jedinica i Adresnom registru.

KOMENTARIŠI