Foto: Urban City // B.P.

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu podnelo je optužni predlog protiv D.J. (47 godina) zato što tokom 2022. godine izvršio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

Optuženi je kao odgovorno lice u svojoj preduzetničkoj radnji, protivno propisima, skladištio opasan otpad i to otpadne bojlere, šporete, mašine za pranje veša i sudova, frižidere i zamzivače, opremu za osvetljenje i praćenje i nadzor, lap-topove i monitore, zatim kompresore od rashladnih uređaja u količini preko 100 komada, zauljene sklopove motora i menjača od otpadnih vozila preko 100 komada.

Inspekcijskim pregledom Republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, dana 12.09.2022. godine, konstatovan je elektronski i električni otpad svih razreda i indeksnih brojeva, kao i ukupna količina istog, koji je optuženi skladištio bez dozvole nadležnog organa i na način kojim se ugrožava životna sredina.

Optužnim aktom je predloženo da se osudi na kaznu zatvora u trajanju 6 meseci kao i novčanu kaznu.

Kategorizacija otpada izvršena u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog optada, kao i Pravilnikom o kategoriji, ispitivanju i kalsifikacije otpada kojima se, između ostalog, predviđa da se skladištenje ima vršiti na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine.

Takođe su Katalogom otpada predviđene liste otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju, komponenti koje ga čine opasnim, postupaka odlaganja i ponovnog korišćenja, granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti itd.

Pored navedenog, propisi utvrđuju i vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina, vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana; vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju; vrste, sadržina i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada i način i postupak klasifikacije otpada.

KOMENTARIŠI